งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายจัดการแข่งขัน กลุ่มคอมพิวเตอร์แจ้งว่ากิจกรรมการแข่งขันเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
การแข่งขัน 2D animation  การแข่งขัน wabpage ทุกกิจกรรม  และการแข่งขัน e-b00k ให้โรงเรียนเตรียม ไมโครโฟน  หูฟัง ดินสอ กระดาษ ยางลบ ไปด้วย
   8  กันยายน  2560 
สพฐ. แก้ไขปรับเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน                            

คลิกดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันที่มีการแก้ไขเลย
ปฏิทินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

กิจกรรม/ภาระงาน กำหนดการ
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์เครือข่ายเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  20 สิงหาคม  2560
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายส่งรายชื่อครูซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่าย
เพื่อเป็นกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่  20 สิงหาคม  2560
ส่งไฟล์ทางระบบ AMSS
วันสุดท้ายที่ศูนย์เครือข่ายตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครูที่เป็นตัวแทนของศูนย์เครือข่ายที่เข้าร่วม             การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่  20สิงหาคม  2560
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
ปิดระบบ  20  สิงหาคม  2560  เวลา  24.00 น.
ประกาศตารางการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  7  กันยายน  2560 เป็นต้นไป
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสิน ระดับเขตพื้นที่ วันที่  7  กันยายน  2560 เป็นต้นไป
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
โรงเรียนปริ๊นบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน วันที่  26  กันยายน  2560 เป็นต้นไป
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
ประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่
วันจันทร์ที่  2  ตุลาคม  2560
ประชุมภาคเช้า  เวลา  09.00 น.

ที่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ  ได้แก่
1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์ 3.วิทยาศาสตร์  4,นักบินน้อย สพฐ.  5.สังคมศึกษา 7.สุขศึกษาและพลศึกษา  8.การงานอาชีพ
ประชุมภาคบ่าย  เวลา  13.00 น.
ที่ โรงเรียนชุมชนหนองเรือ  ได้แก่
1.ทัศนศิลป์  2.ดนตรี  3.นาฎศิลป์) 4.ปฐมวัย 5.คอมพิวเตอร์ 6.ท้องถิ่น 7.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  8.กลุ่มการศึกษาพิเศษเรียนรวม  9.ภาษาต่างประเทศ
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 4 - 6 ตุลาคม  2560
โรงเรียนในอำเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนปริ๊นเกียรติบัตรนักเรียนผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกซ้อม วันที่  10  ตุลาคม  2560 เป็นต้นไป
http://esan67.sillapa.net/sp-kkn5/
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่  17 – 19
ธันวาคม  2560
ที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1-5 
และศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 9
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ วันที่  11– 13
กุมภาพันธ์  2561
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
จ.ปทุมธานี
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 313
จำนวนทีม 2,334
จำนวนนักเรียน 5,745
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,706
จำนวนกรรมการ 1,095
ครู+นักเรียน 9,451
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,546
ประกาศผลแล้ว 257/280 (91.79%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 8
เมื่อวาน 144
สัปดาห์นี้ 702
สัปดาห์ที่แล้ว 3,189
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 7,274
ปีนี้ 7,307
ทั้งหมด 339,923