งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เอกสาร เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เอกสาร เปลี่ยนตัวนักเรียน ครู การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ
1. กรณี จำเป็น นักเรียน เจ็บป่วย
2. นำส่งประธานกรรมการติดสิน (รายสาระ)
3. จำนวน ที่สามารถเปลี่ยนตัวได้ ตามประกาศ สพฐ  คลิกที่นี่
4. หนังสือราชการ Download ที่นี่
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10:12 น.
  การพิมพ์ป้ายชื่อนักเรียน
ระบบจะสามารถให้โรงเรียนพิมพ์ป้ายชื่อนักเรียน วันที่ 25 สิงหาคม  2560  
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 17:10 น.
  ด่วนที่สุด แก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน ภายในวันที่ 24 สค 2560
เนื่องจาก สพป.ขอนแก่น เขต 2 ต้องการข้อมูล ครู นักเรียน การแข่งขันทักษะวิชาการ ให้แล้วเสร็จ จึงใคร่แจ้งให้ศูนย์เครือข่าย และโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน  พร้อมทั้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 24 สค 2560  เวลา  24.00 น. นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม นายเทอดชัย  บัวผาย ศึกษานิเทศก์ โทร 086-8567270    ID:line therdchai2512   e-mail:  ictkk2@gmail.com
วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11:56 น.
  ด่วนที่สุด
ประกาศจำนวนกิจกรรมในกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา เพิ่มเติม   โดยให้ศูนย์เครือข่ายพิจารณาส่งทีมเข้าแข่งขัน  (ส่งรายชื่อเข้าระบบภายใน 24 สิงหาคม  2560)  คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 14:12 น.
  หนังสือราชการ
วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 12:55 น.
  เรียนเชิญ คณะกรรมการติดสินทักษะวิชาการ ฯ ประชุม (23-24 สค 60)
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 19:24 น.
  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บางกิจกรรม
 จัดแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ก่อนกำหนดการ จำนวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมมารยาทไทย กิจกรรมสวดมนต์แปลไทยและอังกฤษ (โรงเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขั้นครั้งนี้ ถือเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันใน ระดับภาคต่อไป) คลิกรายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09:26 น.
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 22:14 น.
  ด่วน โรงเรียนและศูนย์เครือข่ายสามารถกรอกข้อมูล นักเรียนได้แล้ว
  • 14-18 สิงหาคม 2560 เปิดระบบ กรอกข้อมูลครูนักเรียน   โดยให้ Username/Password เมื่อปีที่แล้ว  หากลิมรหัสผ่านติดต่อ       
  • ​18 สิงหาคม  2560   ประกาศรายชื่อกรรมการแข่งขัน แจ้งหนังสือเชิญประชุม
  • 23 สิงหาคม  2560  กำหนดสถานที่แข่งขัน
  • 22-24 สิงหาคม  2560 เปิดให้แก้ไขข้อมูลนักเรียนรอบที่ 2
  • 23-24 สิงหาคม 2560 ประชุม คณะกรรมการตัดสินทักษะวิชาการ 
  • 26-27 สิงหาคม 2560 กรรมการกลางพิมพ์เอกสารการแข่งขัน บรรจุซอง
  • 28-30 สิงหาคม  2560 แข่งขันทักษะวิชาการ 
     ศน.เทอดชัย  ID LINE  :therdchai2512
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 20:12 น.
  ปฏิทิน งานศิลปหัตกรรมระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
ปฏิทิน งานศิลปหัตกรรมระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา คลิกที่นี่
วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 13:18 น.
เชิญชวนประกาดตราสัญลักษณ์ คำขัญ และเพลง งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
รายชื่อ ศึกษานิเทศก์ ประจำกลุ่มสาระ
กิจกรรมการแข่งขัน/กลุ่มสาระ ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ มือถือ
ภาษาไทย นายมหรรณพ สมอเนื้อ 088-5728732
คณิตศาสตร์ นางกุศล  ชาปัญญา 085-4544330
วิทยาศาสตร์/นักบินน้อย ว่าที่ รท.ประสงค์ พรหมเมตตา 087-9516979
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางศรียุพา เมธาอภินันท์ 089-6866829
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ 084-0709335
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ 087-7743920
ศิลปะ (ดนตรี) นางจิระภา ธรรมนำศีล 081-5749574
ศิลปะ (ดนตรี) นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 088-0294122
ศิลปะ (ทัศนศิลป์) นางอิษณาพร  คุ้มตะบุตร 084-4287901
ภาษาต่างประเทศ นางสาวสมถวิล ชูเนตร 089-9412602
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ 084-0709335
นางศรียุพา เมธาอภินันท์ 089-6866829
การงานอาชีพ นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ 084-4283174
นางสาวญานิสา สะภา 081-050818
   
ศิลปะ (นาฎศิลป์) นางศรียุพา เมธาอภินันท์ 089-6866829
ปฐมวัย นางจิระภา ธรรมนำศีล 081-5749574
คอมพิวเตอร์   นายเทอดชัย  บัวผาย 086-8567270
พัฒนาผู้เรียน นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 087-7743920
สุขศึกษาและพลศึกษา นางรัชนีย์  อุปรัง 081-7084650
หุ่นยนต์ นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 088-0294122
กิจกรรมพื้นเมือง นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 088-0294122
นางรัชนีย์  อุปรัง 081-7084650
การศึกษาพิเศษ นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ 087-7743920

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 223
จำนวนทีม 2,545
จำนวนนักเรียน 5,416
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,850
จำนวนกรรมการ 1,150
ครู+นักเรียน 9,266
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,416
ประกาศผลแล้ว 248/263 (94.30%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 13
เมื่อวาน 391
สัปดาห์นี้ 1,951
สัปดาห์ที่แล้ว 3,166
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 5,960
ปีนี้ 6,008
ทั้งหมด 374,113