งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 18-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2560 09.00-10.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2560 10.30-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2560 13.30-15.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารโดม ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมภูมิภักดี 27 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 27 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 27 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวทีกลาง 27 ส.ค. 2560 12.30-13.30
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 428 18 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมภูมิภักดี 27 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ห้องประชุม ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมภูมิภักดี 27 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]