งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 18-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 20 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 21 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 1 ชั้น 2 22 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 20 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 20 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 20 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5 20 พ.ย. 2560 08.30-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5 20 พ.ย. 2560 13.00-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 21 พ.ย. 2560 10.30-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 21 พ.ย. 2560 08.30-10.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 20 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 21 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคารโดม 22 พ.ย. 2560 08.30-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.4 21 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.3 22 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลำดับการแข่งขันที่ 1-22 แข่งขันวันที่ 21 พ.ย.60 ลำดับที่ 23-44 แข่งขันวันที่ 22 พ.ย.60 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 3 ห้อง ห้อง ป.5 23 พ.ย. 2560 08.30-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2560 08.30-12.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อาคาร 2 ชั้น 1 23 พ.ย. 2560 13.00-16.30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]