งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 18-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงฝึกงาน 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงฝึกงาน 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงจอดรถ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงจอดรถ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1 ฉ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1 ฉ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารอนุบาล และอาคารสปช.105 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารอนุบาล และอาคารสปช.105 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงฝึกงาน 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) โรงฝึกงาน 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1 ฉ 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1 ฉ 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]