งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 18-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ลานอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ลานอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ลานอเนกประสงค์ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ห้องประชุม อาคาร ป.1 ฉ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารสปช.105/29 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคาร ป.1 ฉ ห้อง ป.1-3 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารสปช.105/29 ห้อง 3 มิติ 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21 พ.ย. 2560 09.00-16.00 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]