สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จัตุรัส นายดิเรก ขอพึ่ง  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
3 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส นายดิเรก ขอพึ่ง  
4 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม อ.ซับใหญ่ นายจิมมี่ ทองพิมพ์  
5 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส (3พระครูอนุสรณ์) อ.จัตุรัส นายวีระ โคตรชาลี  
6 โรงเรียนบ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) ตำบลละหาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นายบรรพต ทองเกิด  
7 โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) อ.จัตุรัส นางวนาลิน ขามเกาะ  
8 โรงเรียนบ้านหนองฉิม (สิงห์จันทร์บำรุง) อำเภอเนินสง่า นายวินัย พันธุ์มี  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ อ.จัตุรัส นายเสฎฐวุฒิ ครูเกษตร  
10 โรงเรียนบ้านโนนคร้อ อ.จัตุรัส นายณรงค์ ชำนาญ  
11 โรงเรียนบ้านโนนจาน (เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) อ.จัตุรัส นายทนงค์ พงศ์สมัย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]