สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชัยภูมิ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองกุงใหม่ 10 6 1 17 22 2 1 1 25
2 เนรมิตศึกษา 9 4 1 14 22 5 3 0 30
3 บ้านหนองบัว(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 9 2 0 11 18 6 1 1 25
4 ศรีแก้งคร้อ 7 6 3 16 32 0 3 3 35
5 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 7 4 9 20 33 7 6 3 46
6 ชัยชุมพลวิทยา 7 4 0 11 19 4 0 3 23
7 บ้านหนองไผ่ 7 0 3 10 15 4 1 0 20
8 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 6 5 5 16 18 2 0 0 20
9 บ้านหนองแวง(อำเภอภูเขียว) 5 2 3 10 21 2 3 3 26
10 บ้านวังม่วง 4 5 4 13 24 1 3 1 28
11 เกษตรศิลปวิทยา 4 4 3 11 18 7 3 2 28
12 บ้านเก่าวิทยานุกูล 4 4 3 11 18 7 0 2 25
13 ชุมชนแท่นประจัน 4 3 2 9 20 3 0 0 23
14 บ้านดอน-นกเอี้ยงเก่า 4 3 1 8 17 2 1 1 20
15 บ้านหนองคู 4 2 4 10 30 4 2 0 36
16 บ้านเมืองกลางวิทยา 4 1 1 6 14 2 0 1 16
17 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 4 0 0 4 8 4 1 0 13
18 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 3 2 1 6 14 1 3 1 18
19 อนุบาลสายฝนศึกษา 3 2 0 5 14 2 0 0 16
20 บ้านโนนคูณ(อำเภอบ้านแท่น) 3 1 0 4 6 2 2 0 10
21 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 3 0 5 8 13 4 2 3 19
22 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 3 0 1 4 5 0 0 1 5
23 บ้านโนนดินจี่ 3 0 0 3 5 1 0 1 6
24 ภูมิวิทยา 2 5 2 9 15 5 0 0 20
25 บ้านหนองเม็ก 2 5 1 8 15 3 3 0 21
26 บ้านเซียมป่าหม้อ 2 5 1 8 14 5 4 1 23
27 บ้านโนนหินลาด-กุดกว้าง 2 4 4 10 18 4 3 0 25
28 ชุมชนบ้านหัน 2 2 0 4 7 0 0 0 7
29 บ้านโจดพิทยาคาร 2 1 2 5 12 2 4 2 18
30 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 2 1 2 5 11 1 1 0 13
31 บ้านน้ำอุ่น 2 1 0 3 6 2 0 1 8
32 อนุบาลวันชัยกูล 2 1 0 3 3 0 0 0 3
33 บ้านขามป้อม 2 0 2 4 11 1 2 1 14
34 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 2 0 1 3 6 0 0 0 6
35 บ้านดงบัง 2 0 0 2 16 5 6 1 27
36 บ้านม่วง 2 0 0 2 9 4 0 1 13
37 บ้านหนองบัว(อำเภอบ้านแท่น) 2 0 0 2 5 0 0 0 5
38 โคกม่วงศึกษา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 1 4 5 10 21 8 1 2 30
40 บ้านโนนสง่า 1 4 0 5 8 2 1 1 11
41 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 1 3 0 4 6 1 1 1 8
42 บ้านฉนวน(อำเภอภูเขียว) 1 2 4 7 19 5 2 4 26
43 บ้านภูดินหินกอง 1 2 3 6 21 7 6 2 34
44 สวนวิทยา 1 2 2 5 15 1 1 0 17
45 บ้านนาเกาะ 1 1 2 4 8 1 0 1 9
46 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ 1 1 1 3 10 2 0 0 12
47 บ้านฉนวน(อำเภอเกษตรสมบูรณ์) 1 1 1 3 7 1 1 0 9
48 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 1 1 1 3 7 0 1 1 8
49 บ้านแดงสว่าง 1 1 1 3 6 3 2 0 11
50 บ้านคอนสาร 1 1 0 2 11 4 3 5 18
51 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 1 1 0 2 8 3 0 1 11
52 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอแก้งคร้อ) 1 1 0 2 8 0 0 1 8
53 บ้านหนองคัน 1 1 0 2 7 6 0 0 13
54 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 7 3 2 0 12
55 บ้านหนองแต้วรวิทย์ 1 1 0 2 4 0 2 0 6
56 บ้านตาดรินทอง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
57 บ้านหนองปลา 1 0 4 5 13 3 0 2 16
58 บ้านหนองแซง 1 0 3 4 9 0 0 0 9
59 บ้านหนองไผ่ล้อม 1 0 2 3 8 4 0 1 12
60 คุรุราษฎร์วิทยา 1 0 1 2 5 3 0 1 8
61 บ้านท่าทางเกวียน 1 0 1 2 4 1 0 0 5
62 บ้านสารจอดเก่า 1 0 1 2 4 0 0 1 4
63 บ้านโนนเห็ดไคล 1 0 1 2 3 1 0 0 4
64 บ้านโคกไพรวัน 1 0 1 2 2 1 0 1 3
65 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 1 0 0 1 9 4 0 0 13
66 สระโพนทอง 1 0 0 1 8 0 1 0 9
67 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 1 0 0 1 6 1 1 1 8
68 ชุลีมาสก์ศึกษา 1 0 0 1 5 2 1 0 8
69 บ้านโนนโจด 1 0 0 1 5 1 0 1 6
70 บ้านน้ำพุหินลาด 1 0 0 1 4 1 0 1 5
71 ฉิมพลีมา 1 0 0 1 4 1 0 0 5
72 โคกสะอาดแก้งวิทยา 1 0 0 1 3 1 0 2 4
73 บ้านโนนงิ้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
74 ออป.19 (สวนป่าคอนสาร) 1 0 0 1 2 2 0 1 4
75 อนุบาลบ้านทับทิม 1 0 0 1 2 1 0 2 3
76 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
77 บ้านหนองแสงวิทยา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
78 บ้านหนองแดงกุดจิก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
79 บ้านนาหนองทุ่ม(อำเภอภูเขียว) 1 0 0 1 1 1 1 1 3
80 บ้านท่าเริงรมย์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
81 บ้านหินลาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านนาแก 0 4 0 4 9 1 0 1 10
83 เพชรราษฎร์บำรุง 0 3 1 4 15 2 2 1 19
84 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน 0 3 0 3 6 0 0 0 6
85 บึงมะนาววิทยา 0 3 0 3 3 1 0 0 4
86 ชุมชนห้วยยาง 0 2 4 6 27 8 1 5 36
87 สามสวนวิทยา 0 2 3 5 12 3 3 2 18
88 บ้านโคกสง่า 0 2 1 3 5 0 0 2 5
89 บ้านซำมูลนาก 0 2 1 3 3 0 3 1 6
90 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 0 2 0 2 10 1 1 0 12
91 บ้านธาตุ 0 2 0 2 6 3 1 0 10
92 บ้านหนองแวง(อำเภอแก้งคร้อ) 0 1 4 5 10 0 3 0 13
93 อนุบาลสิทธิวงศ์ 0 1 2 3 7 3 2 3 12
94 บ้านนาวงเดือน 0 1 1 2 15 2 3 0 20
95 บ้านโจดโนนข่า 0 1 1 2 11 4 3 2 18
96 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 0 1 1 2 10 0 0 1 10
97 บ้านสันติสุข(กฟผ.อุปถัมภ์) 0 1 1 2 6 0 0 0 6
98 บ้านโนนดินแดง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 บ้านโสกหว้าโนนหอม 0 1 0 1 9 3 0 0 12
100 บ้านหนองหล่มคลองเตย 0 1 0 1 6 4 2 0 12
101 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 0 1 0 1 6 3 0 3 9
102 บ้านดอนหัน 0 1 0 1 6 0 0 1 6
103 บ้านเขวา 0 1 0 1 5 0 1 0 6
104 บ้านก่าน 0 1 0 1 4 3 0 0 7
105 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 0 1 0 1 4 1 1 1 6
106 บ้านสารจอด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
107 หัวนานคร 0 1 0 1 4 1 0 0 5
108 บ้านหนองพอก 0 1 0 1 4 0 0 0 4
109 บ้านตลาดอุดมวิทย์ 0 1 0 1 3 3 0 1 6
110 อนุบาลบ้านจ่าสม2 0 1 0 1 3 2 0 0 5
111 โนนศิลาเหล่าเกษตร 0 1 0 1 3 0 0 1 3
112 บ้านหัวโสก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
113 บ้านหลุบคา 0 1 0 1 2 1 1 2 4
114 บ้านหนองงูเหลือม 0 1 0 1 2 1 1 2 4
115 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 0 1 0 1 1 1 1 0 3
117 บ้านสระแต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 บ้านนาหัวแรด 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 บ้านโนนงิ้วงาม 0 0 3 3 12 4 0 0 16
120 ไตรมิตรพิทยา 0 0 3 3 8 4 3 2 15
121 บ้านดอนจำปา 0 0 2 2 8 1 0 3 9
122 บ้านสวนอ้อย 0 0 2 2 5 1 0 0 6
123 บ้านหนองปอแดง 0 0 2 2 4 0 0 0 4
124 บ้านพีพวย 0 0 2 2 3 1 0 0 4
125 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 10 3 0 1 13
126 หนองเมยสามัคคี 0 0 1 1 7 0 0 0 7
127 บ้านโนนสาวเอ้ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
128 ชุมชนบ้านเมืองเก่า 0 0 1 1 4 3 0 0 7
129 บ้านหนองคอนไทย 0 0 1 1 4 2 0 2 6
130 บ้านมอญ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
131 บ้านมูลกระบือ 0 0 1 1 4 0 1 0 5
132 บ้านห้วยยางดำ 0 0 1 1 3 1 1 1 5
133 บ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา) 0 0 1 1 3 1 0 2 4
134 บุปผาราม 0 0 1 1 3 1 0 0 4
135 ศาลาสามัคคี 0 0 1 1 3 0 2 0 5
136 บ้านหนองผักหลอด 0 0 1 1 2 1 1 2 4
137 บ้านเลิงทุ่ม 0 0 1 1 2 0 0 2 2
138 บ้านดงขีสะเดาหวาน 0 0 1 1 2 0 0 2 2
139 บ้านกลาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
140 บ้านระหัด 0 0 1 1 1 1 0 0 2
141 บ้านหนองรวก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 บ้านเหล่ากาดย่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
143 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
144 โคกสะอาดศึกษา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
145 บ้านโคกกุง 0 0 0 0 9 2 1 0 12
146 บ้านโนนเพิ่ม 0 0 0 0 9 1 1 1 11
147 บ้านดอนอุดม 0 0 0 0 6 2 0 0 8
148 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 6 0 1 0 7
149 บ้านหนองสังข์ 0 0 0 0 5 2 4 0 11
150 บ้านท่ามะไฟหวาน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
151 บ้านดอนไก่เถื่อน 0 0 0 0 5 0 0 1 5
152 บ้านโจดกลาง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
153 บ้านถนนกลาง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
154 บ้านโปร่ง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
155 บ้านหว้าทอง 0 0 0 0 3 4 1 0 8
156 บ้านหนองพีพ่วน 0 0 0 0 3 2 2 3 7
157 บ้านโนนคูณ(อำเภอคอนสาร) 0 0 0 0 3 2 1 0 6
158 บ้านหนองศาลาป่าชาด 0 0 0 0 3 2 0 1 5
159 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
160 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 0 0 0 0 3 1 1 1 5
161 บ้านเมืองคง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
162 บ้านทุ่งพระ 0 0 0 0 3 0 2 1 5
163 บ้านท่าศาลา 0 0 0 0 3 0 0 2 3
164 บ้านหนองแฝก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 ม่วงราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 บ้านดงกลาง 0 0 0 0 2 3 1 2 6
167 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0 0 2 3 1 2 6
168 บ้านทุ่งคำหลวง 0 0 0 0 2 2 2 0 6
169 บ้านสีปลาด 0 0 0 0 2 2 0 0 4
170 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
171 บ้านโสกมะตูม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
172 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
173 บ้านยางคำวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านห้วยพลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
176 หว้านไพรสามัคคี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
177 บ้านนาบัว 0 0 0 0 2 0 3 2 5
178 บ้านโป่งโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 2 0 4
179 มารีย์แก้งคร้อ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
180 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
181 บ้านพรมใต้พิทยาคาร 0 0 0 0 2 0 0 1 2
182 บ้านท่าคร้อโนนศิลา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
183 บ้านหนองแกหนองโน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
184 บ้านข่าเชียงพิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านดอนเค็ง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านหนองขาม(อำเภอภูเขียว) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านหนองตากล้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านหนองบัวพรม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
189 บ้านโนนทอง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านโคกงาม 0 0 0 0 1 5 1 1 7
191 บ้านโคกสูง-วังศิลา 0 0 0 0 1 2 1 1 4
192 บ้านปากช่องผาเบียด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
193 บ้านหนองเชียงรอด 0 0 0 0 1 1 1 1 3
194 บ้านนาสีดา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
195 บ้านเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
196 บ้านโนนหัวนา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
197 บ้านฝายพญานาค 0 0 0 0 1 1 0 2 2
198 บ้านโนนสาทร 0 0 0 0 1 1 0 2 2
199 บ้านหัวหนอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
200 บ้านกวางโจนโนนทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
201 บ้านกุดแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
202 บ้านนกเขาทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
203 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
204 บ้านนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
205 บ้านวังหิน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
206 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
207 บ้านโนนสะอาด(อำเภอบ้านแท่น) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 อนุบาลบ้านจ่าสม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
210 บ้านกุดจอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านดอนหันนาสวรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 บ้านทิกแล้ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 บ้านน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
214 บ้านน้ำพุปางวัว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
215 บ้านสะเดาหนองไผ่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
216 บ้านหนองช้างเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
217 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
218 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
219 บ้านห้วยทรายทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
220 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
221 บ้านโนนข่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
222 บ้านโนนคูณ(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านโนนหนองไฮ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านโปร่งสังข์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 หนองเบนประภากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 โนนเสลาประสาทวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 3 2
228 บ้านหนองไรไก่ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
229 บ้านดงใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
230 บ้านหินลาดพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
231 บ้านห้วยแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
232 บ้านห้วยไห 0 0 0 0 0 1 0 0 1
233 บ้านโนนเขวา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
234 บ้านห้างสูง 0 0 0 0 0 0 2 1 2
235 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
236 บ้านดงเมย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
237 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
238 บ้านหลุบค่าย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
239 บ้านโคกนกทา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
240 บ้านโนนสะอาด(อำเภอแก้งคร้อ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
241 บ้านโป่งดินดำ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
242 บ้านกุดหมากเห็บ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
243 บ้านดอนดู่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
244 บ้านหนองม่วงบำรุง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
245 เพชรราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
246 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 190 166 154 510 1,348 332 173 153 1,853