งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 13-14. เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคาร 75 ปี ห้อง ห้อง ป.1 และ ห้อง ป.2/1 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคาร 75 ปี ห้อง ห้อง ป.2/2 และ ห้อง ป.3 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคาร 75 ปี ห้อง ห้อง ป.1 และ ห้อง ป.2/1 13 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคารกุงเก่า ห้อง ห้อง ป.4 และ ห้อง ป.5 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคาร 75 ปี ห้อง ห้อง ป.2/2 และ ห้อง ป.3 13 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคารกุงเก่า ห้อง ห้อง ป.6 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคารกุงเก่า ห้อง ห้อง ป.4 13 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง ห้องประชุมแก่งกุง ห้อง ห้องประชุมแก่งกุง 13 ก.ย. 2560 09.00-10.00
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคารกุงเก่า ห้อง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกุง ห้องสมุด 75 ปี ร่วมใจอนุสรณ์ 14 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกุง อาคารกุงเก่า ห้อง ห้อง ป.5 13 ก.ย. 2560 09.00-เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]