สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ลานเทศบาล อำเภอภูเขียว  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน  
3 โรงเรียนบ้านหนองกุง  
4 โรงเรียนบ้านหนองแวง  
5 โรงเรียนบ้านห้วยพลวง  
6 โรงเรียนบ้านแข้(เจริญราษฎร์วิทยา)  
7 โรงเรียนบ้านแดงสว่าง  
8 โรงเรียนภูมิวิทยา  
9 โรงเรียนเนรมิตรศึกษา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]