งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ห้องสมุด ห้อง สมุด 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อาคารบัวบงกช ห้อง ประชุมอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อาคารบัวหลวง ชั้น ล่างของอาคาร ห้อง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ลานหน้าเสาธง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ลานหน้าเสาธง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง ลานหน้าเสาธง 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารภูเวียงทอง ห้อง MEP 1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารภูเวียงทอง ห้อง MEP 3 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 -16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง หอประชุม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 20

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 21 - 40

22 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 -16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป.4/1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป. 4/3 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป.5/1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป.5/3 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป.6/1 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อาคารใหม่ ห้อง ป.6/2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อาคารบัวปทุมมา ห้อง จริยธรรม 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อาคารบัวสวรรค์ ห้อง อนุบาล 2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 -16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]