งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1406 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1407 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1406 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตึก 50 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง ใต้อาคาร 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 30

21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.30
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1454 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1455 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1454 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1447 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1447 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1509 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง 1509 21 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]