งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อาคาร 104 ชั้น 3 ห้อง ป.3/2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัวตรวจเอกสาร ต้งแต่เวลา 07.30-08.45
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อาคาร 104 ชั้น 3 ห้อง ป.3/3 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัวตรวจเอกสาร ต้งแต่เวลา 07.30-08.45
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อาคาร 104 ชั้น 3 ห้อง ป 6/2 20 ธ.ค. 2560
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 น เป็นต้นไป รายงานตัวตรวจเอกสาร ต้งแต่เวลา 07.30-08.45


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]