สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 16.4580289,102.9477266
2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
3 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
5 วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
6 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
7 ศูนย์วิจัย สพป.ขอนแก่น เขต 4 อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
8 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
11 หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
12 หอประชุมอำเภอพระยืน อำเภอพระยิน จังหวัดขอนแก่น  
13 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น นางอุไรวรรณ ภูชาดา 16.0540779,1027138137 0817084204
15 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน อำเภอพระยืน  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นางลลนา เนาว์วงษ์ (ครู) 16.0541366,1027136201 083 442 1897
20 โรงเรียนชุมชนพรหมนิมิต อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
21 โรงเรียนชุมชนหนองเรือ อำเภอหนองเรือ  
22 โรงเรียนชุมชนโพนสวางดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น  
23 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
24 โรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษารัชมังคลาภิเษก  
25 โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  
26 โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
27 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อำเภอภูเวียง  
28 โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายวีระชน นนทะเสน (ผอ) 16.1267461,102.5420386 086-2350129
29 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
30 โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ(ที่ว่าการอำเภอ) อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
31 โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
32 โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น นายสัญญา สินทร (ผอ) 16.0540862,102.713707 0957471013
33 โรงเรียนบ้านเกิ้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายวิวัฒน์ นาฬิกุล (ผอ) 16.0743278,102.7188224 089-8616283
34 โรงเรียนบ้านเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายอนันต์ ภูชาดา (รักษาการ ผอ) 16.0768087,102.6593033
35 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา อำเภอบ้านแฮด  
36 โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
37 โรงเรียนบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 16.0715112,102.7329279
38 โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
39 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายสันติ สกุลเดช 16.2551833,102.7741975 0973015587
41 โรงเรียนสนามบิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  
43 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
44 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ศึกษาศาสตร์) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
45 โรงเรียนหนองไฮขามเปี้ย อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น นายประกาศ ไชยนาม (ผอ) 16.2120085,102.7616655 080-7557786
46 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
47 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
48 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง อำเภอภูเวียง  
49 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
50 โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
51 โรงเรียนเทพศิรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  
52 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]