สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ทศพรวิทยา 12 11 9 32
2 บ้านสตึก 11 2 10 23
3 อนุบาลพุทไธสง 9 9 6 24
4 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 8 8 3 19
5 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 7 5 1 13
6 บ้านหัวฝาย 6 9 13 28
7 บ้านคูบัว 5 6 0 11
8 บ้านโคกกุง 5 3 3 11
9 อมรสิริสามัคคี 5 2 4 11
10 บ้านคูณสระแก้ว 5 2 3 10
11 อนุบาลนาโพธิ์ 5 1 3 9
12 บ้านคูขาด 5 0 1 6
13 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 4 4 3 11
14 บ้านโนนยาง 4 4 2 10
15 บ้านทุ่งวัง 4 3 1 8
16 บ้านหินเหล็กไฟ 4 2 3 9
17 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 2 3 9
18 อนุบาลคูเมือง 4 1 4 9
19 บ้านหนองปุน 4 1 3 8
20 วัดบ้านปะเคียบ 4 1 2 7
21 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 4 1 0 5
22 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9
23 บ้านเขว้า 3 3 1 7
24 บ้านสระกุด 3 3 1 7
25 บ้านปลัดมุม 3 1 4 8
26 บ้านเพียแก้ว 3 1 0 4
27 บ้านท่าเรือ 3 1 0 4
28 วัดพลสุวรรณ 3 0 3 6
29 บ้านโคกเมือง 3 0 0 3
30 บ้านหนองบัว 3 0 0 3
31 อนุบาลแคนดง 2 5 2 9
32 บ้านโศกนาคท่าม่วง 2 4 0 6
33 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 3 1 6
34 บ้านหนองครก 2 3 0 5
35 บ้านโนนเจริญ 2 3 0 5
36 ชุมชนบ้านหายโศก 2 2 5 9
37 วัดหงษ์ 2 2 4 8
38 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5
39 บ้านเมืองแก 2 1 3 6
40 วัดสิริมงคล 2 1 1 4
41 บ้านหนองนกเกรียน 2 1 1 4
42 บ้านดงยายเภา 2 1 1 4
43 บ้านนาลาว 2 1 1 4
44 บ้านปะคำสำโรง 2 1 0 3
45 บ้านยางทะเล 2 1 0 3
46 วัดอิสาณ 2 1 0 3
47 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 0 3
48 บ้านร่อนทอง 2 0 2 4
49 วัดท่าเรียบ 2 0 2 4
50 บ้านหัวช้าง 2 0 2 4
51 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 1 3
52 บ้านคูบอน 2 0 0 2
53 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 4 0 5
54 บ้านหนองการะโก 1 3 4 8
55 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 2 6
56 วัดสุคันธารมย์ 1 3 1 5
57 บ้านหนองเชือก 1 3 1 5
58 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 3 0 4
59 บ้านหนองหญ้าคา 1 2 2 5
60 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 2 2 5
61 วัดสระบัว 1 2 1 4
62 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 1 4
63 บ้านตะแบงสามัคคี 1 2 1 4
64 บ้านสาวเอ้ 1 2 0 3
65 บ้านพรสำราญ 1 1 2 4
66 บ้านข่อย 1 1 2 4
67 บ้านกระสัง 1 1 1 3
68 บ้านตูม 1 1 1 3
69 วัดโพธิ์ 1 1 0 2
70 บ้านดอน 1 1 0 2
71 บ้านกอกโคกวิทยา 1 1 0 2
72 บ้านหนองขวาง 1 1 0 2
73 บ้านท่าม่วง 1 0 4 5
74 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 2 3
75 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3
76 บ้านวังปลัด 1 0 1 2
77 จุฬางกูรวิทยา 1 0 1 2
78 วัดเทพรังษี 1 0 0 1
79 สามัคคีเทพอำนวย 1 0 0 1
80 บ้านตาหล่ำ 1 0 0 1
81 บ้านหนองติ้ว 1 0 0 1
82 วัดฤาษีสถิต 1 0 0 1
83 บ้านดงย่อ 1 0 0 1
84 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 0 1
85 บ้านยางนกคู่ 1 0 0 1
86 บ้านป่าหนาม 1 0 0 1
87 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1
88 บ้านหนองหัวควาย 1 0 0 1
89 วัดบุปผาราม 1 0 0 1
90 บ้านโคกสุพรรณ 1 0 0 1
91 บ้านตาโหงก 1 0 0 1
92 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1
93 บ้านหนองรัก 0 5 1 6
94 วัดท่าเยี่ยม 0 3 1 4
95 บ้านขาม 0 2 1 3
96 บ้านโสกแต้ 0 2 1 3
97 บ้านโนนกลาง 0 2 0 2
98 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 3 4
99 บ้านโนนธาตุ 0 1 3 4
100 บ้านหนองแวง 0 1 3 4
101 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 0 1 2 3
102 บ้านดงพลอง 0 1 1 2
103 บ้านบุ่งเบา 0 1 1 2
104 โนนมาลัยหัวฝาย 0 1 1 2
105 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2
106 วัดบ้านพลับ 0 1 1 2
107 บ้านโนนค้อ 0 1 1 2
108 บ้านพงแขม 0 1 1 2
109 บ้านหนองดุม 0 1 0 1
110 บ้านโจด 0 1 0 1
111 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1
112 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 0 1
113 บ้านปรือเกียน 0 1 0 1
114 บ้านแพ 0 1 0 1
115 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 1 0 1
116 บ้านหนองตาด 0 1 0 1
117 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1
118 วัดหลักศิลา 0 1 0 1
119 บ้านหนองไทร 0 1 0 1
120 บ้านละกอ 0 1 0 1
121 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 0 1
122 บ้านสวายสอ 0 1 0 1
123 บ้านทองหลาง 0 0 3 3
124 บ้านจิก 0 0 2 2
125 บ้านหนองปลาแดก 0 0 2 2
126 บ้านหญ้าคา 0 0 2 2
127 บ้านขามพิมาย 0 0 1 1
128 บ้านแคน 0 0 1 1
129 บ้านโคกสิงห์ 0 0 1 1
130 บ้านหนองกับ 0 0 1 1
131 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1
132 วัดศรีสุนทร 0 0 1 1
133 บ้านโนนไฮ 0 0 1 1
134 บ้านปะคำดง 0 0 1 1
135 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 1 1
136 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0
137 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0
138 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0
139 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0
140 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 0 0
141 วัดสมณาวาส 0 0 0 0
142 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0
143 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0
144 บ้านกระทุ่ม 0 0 0 0
145 บ้านสระบัว 0 0 0 0
146 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0
147 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0
148 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0
149 บ้านหนองแคน 0 0 0 0
150 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0
151 อนุบาลวันนา 0 0 0 0
152 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0
153 บ้านสระบัว2 0 0 0 0
154 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0
155 บ้านยางน้ำใส 0 0 0 0
156 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0
157 วัดบัวทอง 0 0 0 0
158 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0
159 วัดชัยสมพร 0 0 0 0
160 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0
161 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0
162 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0
163 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0
164 บ้านโนนตาล 0 0 0 0
165 วัดสระทอง 0 0 0 0
166 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0
167 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0
168 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0
169 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0
170 พินสิริ 0 0 0 0
171 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0
172 บ้านดอนตูม 0 0 0 0
173 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0
174 บ้านงิ้ว 0 0 0 0
175 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0
176 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0
177 บ้านจะหลวย 0 0 0 0
178 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0
179 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0
180 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0
181 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0
182 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0
183 วัดไพรงาม 0 0 0 0
184 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0
185 วัดธาตุ 0 0 0 0
รวม 230 200 187 617

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]