สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 12 11 9 32 46 8 3 1 57
2 บ้านสตึก 10 1 9 20 27 8 2 2 37
3 อนุบาลพุทไธสง 8 8 6 22 35 7 4 2 46
4 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 7 7 3 17 27 5 3 3 35
5 บ้านหัวฝาย 6 9 13 28 40 15 5 1 60
6 บ้านคูบัว 5 6 0 11 17 4 6 4 27
7 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 5 5 1 11 18 6 3 1 27
8 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 4 4 3 11 17 6 2 3 25
9 บ้านโนนยาง 4 3 1 8 16 0 2 0 18
10 อมรสิริสามัคคี 4 2 4 10 12 3 0 2 15
11 บ้านหินเหล็กไฟ 4 2 3 9 19 7 3 2 29
12 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 2 3 9 14 4 1 2 19
13 วัดบ้านปะเคียบ 4 1 2 7 15 5 5 7 25
14 บ้านคูณสระแก้ว 4 1 2 7 7 2 3 1 12
15 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 4 1 0 5 9 2 0 2 11
16 อนุบาลคูเมือง 4 0 3 7 20 8 0 3 28
17 บ้านคูขาด 4 0 1 5 5 1 0 1 6
18 บ้านเขว้า 3 3 1 7 14 2 2 0 18
19 บ้านโคกกุง 3 2 2 7 12 3 0 2 15
20 บ้านท่าเรือ 3 1 0 4 4 0 0 2 4
21 อนุบาลนาโพธิ์ 3 0 1 4 14 4 1 3 19
22 บ้านเพียแก้ว 3 0 0 3 6 5 4 2 15
23 บ้านหนองบัว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
24 อนุบาลแคนดง 2 4 2 8 17 8 2 2 27
25 บ้านโศกนาคท่าม่วง 2 4 0 6 5 1 0 0 6
26 บ้านหนองใหญ่ 2 3 2 7 17 5 4 3 26
27 บ้านทุ่งวัง 2 3 1 6 12 6 3 0 21
28 วัดหงษ์ 2 2 4 8 24 6 1 4 31
29 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5 8 0 0 2 8
30 ชุมชนบ้านหายโศก 2 1 4 7 18 7 1 3 26
31 บ้านเมืองแก 2 1 3 6 15 5 0 6 20
32 บ้านหนองปุน 2 1 3 6 9 4 3 3 16
33 บ้านปลัดมุม 2 1 2 5 11 5 5 3 21
34 บ้านหนองนกเกรียน 2 1 1 4 7 6 0 2 13
35 บ้านนาลาว 2 1 1 4 6 2 1 0 9
36 บ้านปะคำสำโรง 2 1 0 3 8 4 1 0 13
37 บ้านยางทะเล 2 1 0 3 6 2 2 2 10
38 วัดอิสาณ 2 1 0 3 5 3 0 4 8
39 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 0 3 4 5 3 1 12
40 วัดท่าเรียบ 2 0 2 4 5 3 2 1 10
41 บ้านหัวช้าง 2 0 2 4 5 2 1 0 8
42 บ้านร่อนทอง 2 0 1 3 5 5 3 1 13
43 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
44 บ้านโคกเมือง 2 0 0 2 4 1 0 0 5
45 บ้านคูบอน 2 0 0 2 3 1 1 1 5
46 บ้านหนองการะโก 1 3 4 8 12 4 3 1 19
47 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 2 6 17 9 1 3 27
48 วัดสุคันธารมย์ 1 3 1 5 14 3 4 0 21
49 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 1 3 1 5 7 1 2 0 10
50 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 3 0 4 6 1 0 0 7
51 บ้านหนองหญ้าคา 1 2 2 5 15 4 1 1 20
52 บ้านหนองเชือก 1 2 1 4 12 2 3 1 17
53 บ้านสระกุด 1 2 0 3 9 5 1 3 15
54 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 2 0 3 6 1 2 0 9
55 บ้านพรสำราญ 1 1 2 4 14 7 3 2 24
56 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 1 2 4 6 2 1 6 9
57 บ้านข่อย 1 1 2 4 5 1 1 1 7
58 วัดสิริมงคล 1 1 1 3 8 6 1 1 15
59 บ้านดงยายเภา 1 1 1 3 5 4 0 2 9
60 บ้านกระสัง 1 1 1 3 3 6 1 3 10
61 บ้านตูม 1 1 1 3 2 4 0 1 6
62 วัดโพธิ์ 1 1 0 2 8 0 1 2 9
63 บ้านดอน 1 1 0 2 5 10 1 2 16
64 บ้านสาวเอ้ 1 1 0 2 2 7 0 1 9
65 บ้านหนองขวาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านท่าม่วง 1 0 3 4 7 4 2 4 13
67 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 2 3 6 3 0 0 9
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 1 2 0 9
69 บ้านวังปลัด 1 0 1 2 3 2 0 0 5
70 วัดเทพรังษี 1 0 0 1 6 0 0 1 6
71 สามัคคีเทพอำนวย 1 0 0 1 6 0 0 0 6
72 บ้านตาหล่ำ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
73 วัดฤาษีสถิต 1 0 0 1 4 1 4 2 9
74 บ้านดงย่อ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
75 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
76 วัดบุปผาราม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
77 บ้านโคกสุพรรณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
78 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองรัก 0 5 1 6 2 0 5 0 7
80 วัดท่าเยี่ยม 0 3 1 4 7 4 2 0 13
81 วัดสระบัว 0 2 1 3 12 5 3 1 20
82 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 10 4 4 0 18
83 บ้านโนนกลาง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
84 บ้านโนนธาตุ 0 1 3 4 9 0 0 0 9
85 บ้านหนองแวง 0 1 3 4 8 4 2 0 14
86 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 0 1 2 3 8 5 0 3 13
87 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 1 2 7 6 2 6 15
88 บ้านขาม 0 1 1 2 6 4 1 0 11
89 บ้านบุ่งเบา 0 1 1 2 5 3 1 1 9
90 โนนมาลัยหัวฝาย 0 1 1 2 5 3 1 1 9
91 บ้านโนนค้อ 0 1 1 2 3 0 0 1 3
92 บ้านพงแขม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 บ้านดงพลอง 0 1 0 1 8 4 0 1 12
94 บ้านหนองดุม 0 1 0 1 6 2 2 1 10
95 บ้านโจด 0 1 0 1 6 2 0 1 8
96 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 6 1 0 0 7
97 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 0 1 5 5 2 0 12
98 บ้านหนองครก 0 1 0 1 5 2 0 1 7
99 บ้านแพ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
100 บ้านโนนเจริญ 0 1 0 1 5 1 0 0 6
101 วัดบ้านพลับ 0 1 0 1 4 1 0 1 5
102 บ้านตะแบงสามัคคี 0 1 0 1 4 1 0 0 5
103 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 1 0 1 2 1 2 1 5
104 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 2 0 2 0 4
105 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
106 วัดหลักศิลา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
107 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
108 บ้านละกอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
109 บ้านสวายสอ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
110 บ้านทองหลาง 0 0 3 3 17 3 3 2 23
111 วัดพลสุวรรณ 0 0 3 3 3 0 0 0 3
112 บ้านจิก 0 0 2 2 6 4 1 0 11
113 บ้านหนองปลาแดก 0 0 2 2 3 1 0 0 4
114 บ้านหญ้าคา 0 0 2 2 2 0 0 3 2
115 บ้านแคน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
116 บ้านโคกสิงห์ 0 0 1 1 4 0 2 0 6
117 บ้านหนองกับ 0 0 1 1 3 0 0 2 3
118 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
119 บ้านโสกแต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
120 วัดศรีสุนทร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 บ้านโนนไฮ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
122 จุฬางกูรวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 บ้านปะคำดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
125 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
126 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 5 1 0 0 6
127 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 5 0 3 0 8
128 บ้านหนองติ้ว 0 0 0 0 4 3 1 2 8
129 บ้านปรือเกียน 0 0 0 0 4 2 0 1 6
130 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 4 1 2 0 7
131 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
132 วัดสมณาวาส 0 0 0 0 3 4 2 0 9
133 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 0 0 3 4 1 0 8
134 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 3 4 0 0 7
135 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 2 2 1 7
136 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 3 2 1 0 6
137 บ้านกระทุ่ม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
138 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 4 1 0 7
139 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
140 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
141 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
142 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
143 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
144 บ้านกอกโคกวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
145 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
146 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 2 0 3 1 5
147 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
148 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
149 บ้านยางน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 วัดบัวทอง 0 0 0 0 1 6 4 2 11
152 บ้านยางนกคู่ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
153 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
154 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
156 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
157 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
160 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
161 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
165 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
166 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
167 พินสิริ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
169 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
170 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
171 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
172 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
175 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
176 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
178 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
179 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
180 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 188 171 166 525 1,098 422 203 178 1,723