สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 12 11 9 32 46 8 3 1 57
2 บ้านสตึก 11 2 10 23 31 8 4 2 43
3 อนุบาลพุทไธสง 9 9 6 24 37 7 5 2 49
4 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 8 8 3 19 29 6 3 3 38
5 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 7 5 1 13 20 6 3 1 29
6 บ้านหัวฝาย 6 9 13 28 40 15 5 1 60
7 บ้านคูบัว 5 6 0 11 17 4 6 4 27
8 บ้านโคกกุง 5 3 3 11 17 5 1 2 23
9 อมรสิริสามัคคี 5 2 4 11 13 3 0 2 16
10 บ้านคูณสระแก้ว 5 2 3 10 10 2 3 1 15
11 อนุบาลนาโพธิ์ 5 1 3 9 18 7 2 3 27
12 บ้านคูขาด 5 0 1 6 6 1 0 1 7
13 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 4 4 3 11 17 6 2 3 25
14 บ้านโนนยาง 4 4 2 10 18 0 2 1 20
15 บ้านทุ่งวัง 4 3 1 8 13 6 4 1 23
16 บ้านหินเหล็กไฟ 4 2 3 9 19 7 3 2 29
17 บ้านซาดหัวหนองแคน 4 2 3 9 14 4 1 2 19
18 อนุบาลคูเมือง 4 1 4 9 21 8 1 3 30
19 บ้านหนองปุน 4 1 3 8 11 4 3 4 18
20 วัดบ้านปะเคียบ 4 1 2 7 15 5 5 8 25
21 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 4 1 0 5 9 2 0 2 11
22 บ้านหนองใหญ่ 3 3 3 9 19 5 4 3 28
23 บ้านเขว้า 3 3 1 7 14 2 2 0 18
24 บ้านสระกุด 3 3 1 7 13 5 1 3 19
25 บ้านปลัดมุม 3 1 4 8 16 6 7 3 29
26 บ้านเพียแก้ว 3 1 0 4 7 5 4 2 16
27 บ้านท่าเรือ 3 1 0 4 4 1 0 2 5
28 วัดพลสุวรรณ 3 0 3 6 6 0 0 0 6
29 บ้านโคกเมือง 3 0 0 3 5 1 0 0 6
30 บ้านหนองบัว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
31 อนุบาลแคนดง 2 5 2 9 19 10 4 3 33
32 บ้านโศกนาคท่าม่วง 2 4 0 6 5 1 0 0 6
33 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 2 3 1 6 8 1 2 0 11
34 บ้านหนองครก 2 3 0 5 10 2 0 1 12
35 บ้านโนนเจริญ 2 3 0 5 9 1 0 0 10
36 ชุมชนบ้านหายโศก 2 2 5 9 18 8 2 3 28
37 วัดหงษ์ 2 2 4 8 24 6 1 4 31
38 บ้านหนองม่วง 2 2 1 5 8 0 0 2 8
39 บ้านเมืองแก 2 1 3 6 15 5 0 6 20
40 วัดสิริมงคล 2 1 1 4 9 6 1 1 16
41 บ้านหนองนกเกรียน 2 1 1 4 7 6 0 2 13
42 บ้านดงยายเภา 2 1 1 4 6 4 0 2 10
43 บ้านนาลาว 2 1 1 4 6 2 1 0 9
44 บ้านปะคำสำโรง 2 1 0 3 8 4 1 0 13
45 บ้านยางทะเล 2 1 0 3 6 2 2 2 10
46 วัดอิสาณ 2 1 0 3 5 3 0 4 8
47 บ้านหนองน้ำขุ่น 2 1 0 3 4 5 3 1 12
48 บ้านร่อนทอง 2 0 2 4 7 5 3 1 15
49 วัดท่าเรียบ 2 0 2 4 5 3 2 1 10
50 บ้านหัวช้าง 2 0 2 4 5 2 1 0 8
51 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 1 3 3 0 0 0 3
52 บ้านคูบอน 2 0 0 2 3 1 1 1 5
53 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 4 0 5 7 1 0 0 8
54 บ้านหนองการะโก 1 3 4 8 12 4 3 1 19
55 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 2 6 17 9 1 3 27
56 วัดสุคันธารมย์ 1 3 1 5 14 3 4 0 21
57 บ้านหนองเชือก 1 3 1 5 13 2 3 1 18
58 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 1 3 0 4 7 1 3 0 11
59 บ้านหนองหญ้าคา 1 2 2 5 15 4 1 1 20
60 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 1 2 2 5 7 2 1 6 10
61 วัดสระบัว 1 2 1 4 13 5 3 1 21
62 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 1 4 11 4 4 0 19
63 บ้านตะแบงสามัคคี 1 2 1 4 7 2 0 0 9
64 บ้านสาวเอ้ 1 2 0 3 5 8 0 1 13
65 บ้านพรสำราญ 1 1 2 4 14 7 3 2 24
66 บ้านข่อย 1 1 2 4 5 1 1 1 7
67 บ้านกระสัง 1 1 1 3 3 6 1 3 10
68 บ้านตูม 1 1 1 3 2 4 0 1 6
69 วัดโพธิ์ 1 1 0 2 8 0 1 2 9
70 บ้านดอน 1 1 0 2 5 10 1 2 16
71 บ้านกอกโคกวิทยา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
72 บ้านหนองขวาง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
73 บ้านท่าม่วง 1 0 4 5 7 6 3 4 16
74 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 2 3 6 3 0 0 9
75 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 0 2 3 6 1 2 0 9
76 บ้านวังปลัด 1 0 1 2 3 2 0 0 5
77 จุฬางกูรวิทยา 1 0 1 2 3 1 1 0 5
78 วัดเทพรังษี 1 0 0 1 6 0 0 1 6
79 สามัคคีเทพอำนวย 1 0 0 1 6 0 0 0 6
80 บ้านตาหล่ำ 1 0 0 1 5 0 0 0 5
81 บ้านหนองติ้ว 1 0 0 1 4 3 1 3 8
82 วัดฤาษีสถิต 1 0 0 1 4 1 5 2 10
83 บ้านดงย่อ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
84 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
85 บ้านยางนกคู่ 1 0 0 1 2 2 3 0 7
86 บ้านป่าหนาม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
87 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านหนองหัวควาย 1 0 0 1 2 1 0 0 3
89 วัดบุปผาราม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
90 บ้านโคกสุพรรณ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านตาโหงก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
92 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
93 บ้านหนองรัก 0 5 1 6 2 0 5 0 7
94 วัดท่าเยี่ยม 0 3 1 4 7 4 2 0 13
95 บ้านขาม 0 2 1 3 6 5 1 0 12
96 บ้านโสกแต้ 0 2 1 3 4 0 0 0 4
97 บ้านโนนกลาง 0 2 0 2 3 1 0 0 4
98 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 3 4 9 6 2 6 17
99 บ้านโนนธาตุ 0 1 3 4 9 0 0 0 9
100 บ้านหนองแวง 0 1 3 4 8 4 2 0 14
101 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 0 1 2 3 8 5 0 3 13
102 บ้านดงพลอง 0 1 1 2 9 5 0 1 14
103 บ้านบุ่งเบา 0 1 1 2 5 3 1 1 9
104 โนนมาลัยหัวฝาย 0 1 1 2 5 3 1 1 9
105 บ้านหนองหว้า 0 1 1 2 5 2 1 0 8
106 วัดบ้านพลับ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
107 บ้านโนนค้อ 0 1 1 2 3 2 1 1 6
108 บ้านพงแขม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
109 บ้านหนองดุม 0 1 0 1 6 2 2 1 10
110 บ้านโจด 0 1 0 1 6 2 1 1 9
111 วัดราษฎร์สามัคคี 0 1 0 1 6 1 0 0 7
112 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 0 1 5 5 2 0 12
113 บ้านปรือเกียน 0 1 0 1 5 2 0 1 7
114 บ้านแพ 0 1 0 1 5 2 0 0 7
115 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 0 1 0 1 2 1 2 1 5
116 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 2 1 2 1 5
117 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 1 1 2 0 4
118 วัดหลักศิลา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
119 บ้านหนองไทร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
120 บ้านละกอ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
121 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านสวายสอ 0 1 0 1 0 0 1 0 1
123 บ้านทองหลาง 0 0 3 3 17 3 3 2 23
124 บ้านจิก 0 0 2 2 6 4 1 0 11
125 บ้านหนองปลาแดก 0 0 2 2 3 1 0 0 4
126 บ้านหญ้าคา 0 0 2 2 2 0 0 3 2
127 บ้านขามพิมาย 0 0 1 1 7 0 3 0 10
128 บ้านแคน 0 0 1 1 4 3 0 0 7
129 บ้านโคกสิงห์ 0 0 1 1 4 0 2 0 6
130 บ้านหนองกับ 0 0 1 1 3 0 0 2 3
131 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
132 วัดศรีสุนทร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
133 บ้านโนนไฮ 0 0 1 1 1 0 1 2 2
134 บ้านปะคำดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 5 3 0 1 8
137 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 5 1 3 0 9
138 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0 0 5 1 0 0 6
139 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
140 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 0 0 3 5 1 0 9
141 วัดสมณาวาส 0 0 0 0 3 4 2 0 9
142 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 3 4 0 0 7
143 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 3 2 2 1 7
144 บ้านกระทุ่ม 0 0 0 0 3 2 0 1 5
145 บ้านสระบัว 0 0 0 0 2 4 1 0 7
146 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
147 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 2 3 0 0 5
148 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 1 1 1 4
149 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
150 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 1 1 0 4
151 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 2 0 3 1 5
153 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 2 0 1 0 3
154 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
155 บ้านยางน้ำใส 0 0 0 0 2 0 0 0 2
156 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
157 วัดบัวทอง 0 0 0 0 1 6 4 2 11
158 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0 0 1 2 2 0 5
159 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
160 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 1 1 2 0 4
161 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
162 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 1 0 1 1 2
163 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
164 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดสระทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
168 วัดวรดิษฐ์ 0 0 0 0 0 1 3 1 4
169 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
170 พินสิริ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172 บ้านดอนตูม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
173 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองนางดำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
180 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
183 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 วัดธาตุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 230 200 187 617 1,195 445 223 185 1,863