สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 46 8 3 1 57
2 บ้านหัวฝาย 40 15 5 1 60
3 อนุบาลพุทไธสง 35 7 4 2 46
4 บ้านสตึก 27 8 2 2 37
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 27 5 3 3 35
6 วัดหงษ์ 24 6 1 4 31
7 อนุบาลคูเมือง 20 8 0 3 28
8 บ้านหินเหล็กไฟ 19 7 3 2 29
9 ชุมชนบ้านหายโศก 18 7 1 3 26
10 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 18 6 3 1 27
11 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 9 1 3 27
12 อนุบาลแคนดง 17 8 2 2 27
13 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 17 6 2 3 25
14 บ้านหนองใหญ่ 17 5 4 3 26
15 บ้านคูบัว 17 4 6 4 27
16 บ้านทองหลาง 17 3 3 2 23
17 บ้านโนนยาง 16 0 2 0 18
18 วัดบ้านปะเคียบ 15 5 5 7 25
19 บ้านเมืองแก 15 5 0 6 20
20 บ้านหนองหญ้าคา 15 4 1 1 20
21 บ้านพรสำราญ 14 7 3 2 24
22 อนุบาลนาโพธิ์ 14 4 1 3 19
23 บ้านซาดหัวหนองแคน 14 4 1 2 19
24 วัดสุคันธารมย์ 14 3 4 0 21
25 บ้านเขว้า 14 2 2 0 18
26 บ้านทุ่งวัง 12 6 3 0 21
27 วัดสระบัว 12 5 3 1 20
28 บ้านหนองการะโก 12 4 3 1 19
29 อมรสิริสามัคคี 12 3 0 2 15
30 บ้านโคกกุง 12 3 0 2 15
31 บ้านหนองเชือก 12 2 3 1 17
32 บ้านปลัดมุม 11 5 5 3 21
33 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 10 4 4 0 18
34 บ้านสระกุด 9 5 1 3 15
35 บ้านหนองปุน 9 4 3 3 16
36 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 9 2 0 2 11
37 บ้านโนนธาตุ 9 0 0 0 9
38 วัดสิริมงคล 8 6 1 1 15
39 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 8 5 0 3 13
40 บ้านหนองแวง 8 4 2 0 14
41 บ้านปะคำสำโรง 8 4 1 0 13
42 บ้านดงพลอง 8 4 0 1 12
43 วัดโพธิ์ 8 0 1 2 9
44 บ้านหนองม่วง 8 0 0 2 8
45 ชุมชนบ้านหนองขมาร 7 6 2 6 15
46 บ้านหนองนกเกรียน 7 6 0 2 13
47 บ้านท่าม่วง 7 4 2 4 13
48 วัดท่าเยี่ยม 7 4 2 0 13
49 บ้านคูณสระแก้ว 7 2 3 1 12
50 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 7 1 2 0 10
51 บ้านเพียแก้ว 6 5 4 2 15
52 บ้านขาม 6 4 1 0 11
53 บ้านจิก 6 4 1 0 11
54 วัดบ้านเบาน้อย 6 3 0 0 9
55 บ้านยางทะเล 6 2 2 2 10
56 บ้านหนองดุม 6 2 2 1 10
57 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 6 2 1 6 9
58 บ้านนาลาว 6 2 1 0 9
59 บ้านโจด 6 2 0 1 8
60 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 6 1 2 0 9
61 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 1 2 0 9
62 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 1 0 0 7
63 วัดราษฎร์สามัคคี 6 1 0 0 7
64 วัดเทพรังษี 6 0 0 1 6
65 สามัคคีเทพอำนวย 6 0 0 0 6
66 บ้านดอน 5 10 1 2 16
67 บ้านร่อนทอง 5 5 3 1 13
68 บ้าน กม.ศูนย์ 5 5 2 0 12
69 บ้านดงยายเภา 5 4 0 2 9
70 วัดท่าเรียบ 5 3 2 1 10
71 บ้านบุ่งเบา 5 3 1 1 9
72 โนนมาลัยหัวฝาย 5 3 1 1 9
73 วัดอิสาณ 5 3 0 4 8
74 ชุมชนบ้านนาแพง 5 3 0 1 8
75 บ้านหัวช้าง 5 2 1 0 8
76 บ้านหนองครก 5 2 0 1 7
77 บ้านแพ 5 2 0 0 7
78 บ้านข่อย 5 1 1 1 7
79 บ้านคูขาด 5 1 0 1 6
80 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 1 0 0 6
81 บ้านโนนเจริญ 5 1 0 0 6
82 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 1 0 0 6
83 บ้านขามพิมาย 5 0 3 0 8
84 บ้านหนองบัว 5 0 0 0 5
85 บ้านตาหล่ำ 5 0 0 0 5
86 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 5 3 1 12
87 บ้านหนองติ้ว 4 3 1 2 8
88 บ้านแคน 4 3 0 0 7
89 บ้านปรือเกียน 4 2 0 1 6
90 วัดฤาษีสถิต 4 1 4 2 9
91 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 4 1 2 0 7
92 บ้านดงย่อ 4 1 1 0 6
93 วัดบ้านพลับ 4 1 0 1 5
94 บ้านโคกเมือง 4 1 0 0 5
95 บ้านตะแบงสามัคคี 4 1 0 0 5
96 บ้านโคกสิงห์ 4 0 2 0 6
97 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 4 0 1 0 5
98 บ้านท่าเรือ 4 0 0 2 4
99 บ้านกระสัง 3 6 1 3 10
100 วัดสมณาวาส 3 4 2 0 9
101 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 3 4 1 0 8
102 บ้านโนนเพกา 3 4 0 0 7
103 บ้านโคกสว่าง 3 2 2 1 7
104 บ้านหนองหว้า 3 2 1 0 6
105 บ้านกระทุ่ม 3 2 0 1 5
106 บ้านวังปลัด 3 2 0 0 5
107 บ้านคูบอน 3 1 1 1 5
108 บ้านโนนกลาง 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองปลาแดก 3 1 0 0 4
110 บ้านหนองกับ 3 0 0 2 3
111 บ้านโนนค้อ 3 0 0 1 3
112 วัดเทพประดิษฐ์ 3 0 0 0 3
113 วัดพลสุวรรณ 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
115 บ้านสาวเอ้ 2 7 0 1 9
116 บ้านสระบัว 2 4 1 0 7
117 บ้านตูม 2 4 0 1 6
118 บ้านหนองเรือ 2 3 1 1 6
119 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 2 3 0 0 5
120 บ้านสำโรงพิมาน 2 3 0 0 5
121 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 1 2 1 5
122 ชุมชนบ้านสะแก 2 1 1 1 4
123 บ้านหนองแคน 2 1 1 0 4
124 วัดบ้านสวายตางวน 2 1 1 0 4
125 บ้านกอกโคกวิทยา 2 1 0 0 3
126 อนุบาลวันนา 2 1 0 0 3
127 บ้านหนองรัก 2 0 5 0 7
128 วัดทรงสุวรรณ 2 0 3 1 5
129 บ้านหนองตาด 2 0 2 0 4
130 วัดบุปผาราม 2 0 1 0 3
131 บ้านสระบัว2 2 0 1 0 3
132 บ้านหญ้าคา 2 0 0 3 2
133 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 0 0 1 2
134 บ้านหนองขวาง 2 0 0 0 2
135 บ้านโคกสุพรรณ 2 0 0 0 2
136 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
137 บ้านโสกแต้ 2 0 0 0 2
138 วัดศรีสุนทร 2 0 0 0 2
139 บ้านยางน้ำใส 2 0 0 0 2
140 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
141 วัดบัวทอง 1 6 4 2 11
142 บ้านยางนกคู่ 1 2 3 0 6
143 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 2 2 0 5
144 วัดชัยสมพร 1 2 0 0 3
145 บ้านหนองบัวแดง 1 1 2 0 4
146 วัดโพธิ์ชัย 1 1 2 0 4
147 บ้านโคกก่อง 1 1 1 0 3
148 วัดหลักศิลา 1 1 0 0 2
149 บ้านขี้เหล็ก 1 1 0 0 2
150 บ้านหนองหัวควาย 1 1 0 0 2
151 บ้านโนนไฮ 1 0 1 2 2
152 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 0 1 1 2
153 บ้านหนองไทร 1 0 1 0 2
154 บ้านละกอ 1 0 1 0 2
155 กระทุ่มจานสามัคคี 1 0 0 1 1
156 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
157 จุฬางกูรวิทยา 1 0 0 0 1
158 บ้านปะคำดง 1 0 0 0 1
159 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 0 0 0 1
160 บ้านโนนตาล 1 0 0 0 1
161 วัดสระทอง 1 0 0 0 1
162 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
163 วัดเทพรังสรรค์ 0 2 1 1 3
164 วัดวรดิษฐ์ 0 1 3 1 4
165 วัดสระจันทร์ 0 1 1 2 2
166 พินสิริ 0 1 1 0 2
167 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 1 0 2 1
168 บ้านดอนตูม 0 1 0 1 1
169 บ้านโนนยานาง 0 1 0 1 1
170 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
171 บ้านตาโหงก 0 1 0 0 1
172 บ้านหนองนางดำ 0 1 0 0 1
173 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
174 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 1 0 1
175 บ้านจะหลวย 0 0 1 0 1
176 บ้านซาดศึกษา 0 0 1 0 1
177 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 2 0
178 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 1 0
179 บ้านป่าหนาม 0 0 0 1 0
180 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 1 0
181 วัดวงษ์วารี 0 0 0 1 0
182 วัดไพรงาม 0 0 0 1 0
183 วัดธาตุ 0 0 0 0 0
รวม 1,098 422 203 178 1,901