สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 46 8 3 1 57
2 บ้านหัวฝาย 40 15 5 1 60
3 อนุบาลพุทไธสง 37 7 5 2 49
4 บ้านสตึก 31 8 4 2 43
5 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 29 6 3 3 38
6 วัดหงษ์ 24 6 1 4 31
7 อนุบาลคูเมือง 21 8 1 3 30
8 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 20 6 3 1 29
9 อนุบาลแคนดง 19 10 4 3 33
10 บ้านหินเหล็กไฟ 19 7 3 2 29
11 บ้านหนองใหญ่ 19 5 4 3 28
12 ชุมชนบ้านหายโศก 18 8 2 3 28
13 อนุบาลนาโพธิ์ 18 7 2 3 27
14 บ้านโนนยาง 18 0 2 1 20
15 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 9 1 3 27
16 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 17 6 2 3 25
17 บ้านโคกกุง 17 5 1 2 23
18 บ้านคูบัว 17 4 6 4 27
19 บ้านทองหลาง 17 3 3 2 23
20 บ้านปลัดมุม 16 6 7 3 29
21 วัดบ้านปะเคียบ 15 5 5 8 25
22 บ้านเมืองแก 15 5 0 6 20
23 บ้านหนองหญ้าคา 15 4 1 1 20
24 บ้านพรสำราญ 14 7 3 2 24
25 บ้านซาดหัวหนองแคน 14 4 1 2 19
26 วัดสุคันธารมย์ 14 3 4 0 21
27 บ้านเขว้า 14 2 2 0 18
28 บ้านทุ่งวัง 13 6 4 1 23
29 วัดสระบัว 13 5 3 1 21
30 บ้านสระกุด 13 5 1 3 19
31 อมรสิริสามัคคี 13 3 0 2 16
32 บ้านหนองเชือก 13 2 3 1 18
33 บ้านหนองการะโก 12 4 3 1 19
34 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 11 4 4 0 19
35 บ้านหนองปุน 11 4 3 4 18
36 บ้านคูณสระแก้ว 10 2 3 1 15
37 บ้านหนองครก 10 2 0 1 12
38 ชุมชนบ้านหนองขมาร 9 6 2 6 17
39 วัดสิริมงคล 9 6 1 1 16
40 บ้านดงพลอง 9 5 0 1 14
41 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 9 2 0 2 11
42 บ้านโนนเจริญ 9 1 0 0 10
43 บ้านโนนธาตุ 9 0 0 0 9
44 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 8 5 0 3 13
45 บ้านหนองแวง 8 4 2 0 14
46 บ้านปะคำสำโรง 8 4 1 0 13
47 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 8 1 2 0 11
48 วัดโพธิ์ 8 0 1 2 9
49 บ้านหนองม่วง 8 0 0 2 8
50 บ้านท่าม่วง 7 6 3 4 16
51 บ้านหนองนกเกรียน 7 6 0 2 13
52 บ้านเพียแก้ว 7 5 4 2 16
53 บ้านร่อนทอง 7 5 3 1 15
54 วัดท่าเยี่ยม 7 4 2 0 13
55 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 7 2 1 6 10
56 บ้านตะแบงสามัคคี 7 2 0 0 9
57 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 7 1 3 0 11
58 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 7 1 0 0 8
59 บ้านขามพิมาย 7 0 3 0 10
60 บ้านขาม 6 5 1 0 12
61 บ้านจิก 6 4 1 0 11
62 บ้านดงยายเภา 6 4 0 2 10
63 วัดบ้านเบาน้อย 6 3 0 0 9
64 บ้านยางทะเล 6 2 2 2 10
65 บ้านหนองดุม 6 2 2 1 10
66 บ้านโจด 6 2 1 1 9
67 บ้านนาลาว 6 2 1 0 9
68 บ้านโนนสมบูรณ์ 6 1 2 0 9
69 บ้านคูขาด 6 1 0 1 7
70 วัดราษฎร์สามัคคี 6 1 0 0 7
71 วัดเทพรังษี 6 0 0 1 6
72 วัดพลสุวรรณ 6 0 0 0 6
73 สามัคคีเทพอำนวย 6 0 0 0 6
74 บ้านดอน 5 10 1 2 16
75 บ้านสาวเอ้ 5 8 0 1 13
76 บ้าน กม.ศูนย์ 5 5 2 0 12
77 วัดท่าเรียบ 5 3 2 1 10
78 บ้านบุ่งเบา 5 3 1 1 9
79 โนนมาลัยหัวฝาย 5 3 1 1 9
80 วัดอิสาณ 5 3 0 4 8
81 ชุมชนบ้านนาแพง 5 3 0 1 8
82 บ้านหัวช้าง 5 2 1 0 8
83 บ้านหนองหว้า 5 2 1 0 8
84 บ้านปรือเกียน 5 2 0 1 7
85 บ้านแพ 5 2 0 0 7
86 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 5 1 3 0 9
87 บ้านข่อย 5 1 1 1 7
88 วัดบ้านพลับ 5 1 0 1 6
89 บ้านโคกเมือง 5 1 0 0 6
90 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 1 0 0 6
91 บ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 5 1 0 0 6
92 บ้านหนองบัว 5 0 0 0 5
93 บ้านตาหล่ำ 5 0 0 0 5
94 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 5 3 1 12
95 บ้านหนองติ้ว 4 3 1 3 8
96 บ้านแคน 4 3 0 0 7
97 วัดฤาษีสถิต 4 1 5 2 10
98 บ้านดงย่อ 4 1 1 0 6
99 บ้านท่าเรือ 4 1 0 2 5
100 บ้านกอกโคกวิทยา 4 1 0 0 5
101 บ้านโคกสิงห์ 4 0 2 0 6
102 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 4 0 1 0 5
103 บ้านโสกแต้ 4 0 0 0 4
104 บ้านกระสัง 3 6 1 3 10
105 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 3 5 1 0 9
106 วัดสมณาวาส 3 4 2 0 9
107 บ้านโนนเพกา 3 4 0 0 7
108 บ้านโคกสว่าง 3 2 2 1 7
109 บ้านโนนค้อ 3 2 1 1 6
110 บ้านกระทุ่ม 3 2 0 1 5
111 บ้านวังปลัด 3 2 0 0 5
112 บ้านคูบอน 3 1 1 1 5
113 จุฬางกูรวิทยา 3 1 1 0 5
114 บ้านโนนกลาง 3 1 0 0 4
115 บ้านหนองปลาแดก 3 1 0 0 4
116 บ้านหนองกับ 3 0 0 2 3
117 วัดเทพประดิษฐ์ 3 0 0 0 3
118 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
119 บ้านสระบัว 2 4 1 0 7
120 บ้านตูม 2 4 0 1 6
121 บ้านหนองเรือ 2 3 1 1 6
122 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 2 3 0 0 5
123 บ้านสำโรงพิมาน 2 3 0 0 5
124 บ้านยางนกคู่ 2 2 3 0 7
125 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 1 2 1 5
126 บ้านหนองตาด 2 1 2 1 5
127 ชุมชนบ้านสะแก 2 1 1 1 4
128 บ้านหนองแคน 2 1 1 0 4
129 วัดบ้านสวายตางวน 2 1 1 0 4
130 บ้านป่าหนาม 2 1 0 1 3
131 บ้านขี้เหล็ก 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองหัวควาย 2 1 0 0 3
133 อนุบาลวันนา 2 1 0 0 3
134 บ้านหนองรัก 2 0 5 0 7
135 วัดทรงสุวรรณ 2 0 3 1 5
136 วัดบุปผาราม 2 0 1 0 3
137 บ้านสระบัว2 2 0 1 0 3
138 บ้านหญ้าคา 2 0 0 3 2
139 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 0 0 1 2
140 บ้านหนองขวาง 2 0 0 0 2
141 บ้านโคกสุพรรณ 2 0 0 0 2
142 บ้านพงแขม 2 0 0 0 2
143 วัดศรีสุนทร 2 0 0 0 2
144 บ้านยางน้ำใส 2 0 0 0 2
145 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 0 0 0 2
146 วัดบัวทอง 1 6 4 2 11
147 บ้านหนองดุม (อ.สตึก) 1 2 2 0 5
148 วัดชัยสมพร 1 2 0 0 3
149 บ้านหนองบัวแดง 1 1 2 0 4
150 วัดโพธิ์ชัย 1 1 2 0 4
151 บ้านตาโหงก 1 1 1 0 3
152 บ้านโคกก่อง 1 1 1 0 3
153 วัดหลักศิลา 1 1 0 0 2
154 บ้านโนนไฮ 1 0 1 2 2
155 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 1 0 1 1 2
156 บ้านหนองไทร 1 0 1 0 2
157 บ้านละกอ 1 0 1 0 2
158 กระทุ่มจานสามัคคี 1 0 0 1 1
159 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
160 วัดธรรมประสิทธิ์ 1 0 0 0 1
161 บ้านปะคำดง 1 0 0 0 1
162 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนตาล 1 0 0 0 1
164 วัดสระทอง 1 0 0 0 1
165 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
166 วัดเทพรังสรรค์ 0 2 1 1 3
167 วัดวรดิษฐ์ 0 1 3 1 4
168 วัดสระจันทร์ 0 1 1 2 2
169 พินสิริ 0 1 1 0 2
170 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 1 0 2 1
171 บ้านดอนตูม 0 1 0 1 1
172 บ้านโนนยานาง 0 1 0 1 1
173 บ้านงิ้ว 0 1 0 0 1
174 บ้านหนองนางดำ 0 1 0 0 1
175 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
176 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 1 0 1
177 บ้านจะหลวย 0 0 1 0 1
178 บ้านซาดศึกษา 0 0 1 0 1
179 วัดสุวรรณาราม 0 0 0 2 0
180 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 1 0
181 บ้านโคกใหญ่ 0 0 0 1 0
182 วัดวงษ์วารี 0 0 0 1 0
183 วัดไพรงาม 0 0 0 1 0
184 บ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0 0 0
185 วัดธาตุ 0 0 0 0 0
รวม 1,195 445 223 185 1,863