แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนทศพรวิทยา 60 46 79.31% 8 13.79% 3 5.17% 1 1.72% 58
2 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 40 65.57% 15 24.59% 5 8.2% 1 1.64% 61
3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 51 37 72.55% 7 13.73% 5 9.8% 2 3.92% 51
4 โรงเรียนบ้านสตึก 47 31 68.89% 8 17.78% 4 8.89% 2 4.44% 45
5 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 41 29 70.73% 6 14.63% 3 7.32% 3 7.32% 41
6 โรงเรียนวัดหงษ์ 35 24 68.57% 6 17.14% 1 2.86% 4 11.43% 35
7 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 34 21 63.64% 8 24.24% 1 3.03% 3 9.09% 33
8 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 32 20 66.67% 6 20% 3 10% 1 3.33% 30
9 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 37 19 52.78% 10 27.78% 4 11.11% 3 8.33% 36
10 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 34 19 61.29% 7 22.58% 3 9.68% 2 6.45% 31
11 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 31 19 61.29% 5 16.13% 4 12.9% 3 9.68% 31
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 34 18 58.06% 8 25.81% 2 6.45% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 32 18 60% 7 23.33% 2 6.67% 3 10% 30
14 โรงเรียนบ้านโนนยาง 24 18 85.71% 0 0% 2 9.52% 1 4.76% 21
15 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 34 17 56.67% 9 30% 1 3.33% 3 10% 30
16 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 17 60.71% 6 21.43% 2 7.14% 3 10.71% 28
17 โรงเรียนบ้านโคกกุง 30 17 68% 5 20% 1 4% 2 8% 25
18 โรงเรียนบ้านคูบัว 31 17 54.84% 4 12.9% 6 19.35% 4 12.9% 31
19 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 17 68% 3 12% 3 12% 2 8% 25
20 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 32 16 50% 6 18.75% 7 21.88% 3 9.38% 32
21 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 38 15 45.45% 5 15.15% 5 15.15% 8 24.24% 33
22 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 15 57.69% 5 19.23% 0 0% 6 23.08% 26
23 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 23 15 71.43% 4 19.05% 1 4.76% 1 4.76% 21
24 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 26 14 53.85% 7 26.92% 3 11.54% 2 7.69% 26
25 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 22 14 66.67% 4 19.05% 1 4.76% 2 9.52% 21
26 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 26 14 66.67% 3 14.29% 4 19.05% 0 0% 21
27 โรงเรียนบ้านเขว้า 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
28 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 25 13 54.17% 6 25% 4 16.67% 1 4.17% 24
29 โรงเรียนวัดสระบัว 23 13 59.09% 5 22.73% 3 13.64% 1 4.55% 22
30 โรงเรียนบ้านสระกุด 23 13 59.09% 5 22.73% 1 4.55% 3 13.64% 22
31 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 18 13 72.22% 3 16.67% 0 0% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 21 13 68.42% 2 10.53% 3 15.79% 1 5.26% 19
33 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 22 12 60% 4 20% 3 15% 1 5% 20
34 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 21 11 57.89% 4 21.05% 4 21.05% 0 0% 19
35 โรงเรียนบ้านหนองปุน 22 11 50% 4 18.18% 3 13.64% 4 18.18% 22
36 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 16 10 62.5% 2 12.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
37 โรงเรียนบ้านหนองครก 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 24 9 39.13% 6 26.09% 2 8.7% 6 26.09% 23
39 โรงเรียนวัดสิริมงคล 18 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
40 โรงเรียนบ้านดงพลอง 15 9 60% 5 33.33% 0 0% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 13 9 69.23% 2 15.38% 0 0% 2 15.38% 13
42 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
44 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 16 8 50% 5 31.25% 0 0% 3 18.75% 16
45 โรงเรียนบ้านหนองแวง 15 8 57.14% 4 28.57% 2 14.29% 0 0% 14
46 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
47 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
48 โรงเรียนวัดโพธิ์ 12 8 72.73% 0 0% 1 9.09% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 10 8 80% 0 0% 0 0% 2 20% 10
50 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 21 7 35% 6 30% 3 15% 4 20% 20
51 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 15 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
52 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 18 7 38.89% 5 27.78% 4 22.22% 2 11.11% 18
53 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
54 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 16 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
55 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 18 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 6 37.5% 16
56 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 12 7 63.64% 1 9.09% 3 27.27% 0 0% 11
58 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
59 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 14 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านขาม 13 6 50% 5 41.67% 1 8.33% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านจิก 11 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 12 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
63 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
64 โรงเรียนบ้านยางทะเล 13 6 50% 2 16.67% 2 16.67% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองดุม 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านโจด 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
67 โรงเรียนบ้านนาลาว 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
69 โรงเรียนบ้านคูขาด 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
70 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนวัดเทพรังษี 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
73 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนบ้านดอน 19 5 27.78% 10 55.56% 1 5.56% 2 11.11% 18
75 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 14 5 35.71% 8 57.14% 0 0% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
77 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 13 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
78 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
79 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
80 โรงเรียนวัดอิสาณ 12 5 41.67% 3 25% 0 0% 4 33.33% 12
81 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
82 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านแพ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
86 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 10 5 55.56% 1 11.11% 3 33.33% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านข่อย 9 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
88 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
91 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 14 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
95 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 13 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
96 โรงเรียนบ้านแคน 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
97 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 13 4 33.33% 1 8.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
98 โรงเรียนบ้านดงย่อ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
99 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 7 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
100 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 6 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
103 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านกระสัง 13 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
105 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
106 โรงเรียนวัดสมณาวาส 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 9 3 42.86% 4 57.14% 0 0% 0 0% 7
108 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
109 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 7 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
111 โรงเรียนบ้านวังปลัด 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนบ้านคูบอน 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
113 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
114 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านหนองกับ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
117 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านสระบัว 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
120 โรงเรียนบ้านตูม 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
122 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
125 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
126 โรงเรียนบ้านหนองตาด 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
127 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองแคน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
129 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
131 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนอนุบาลวันนา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านหนองรัก 7 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 0 0% 7
135 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 7 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
136 โรงเรียนบ้านสระบัว2 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนวัดบุปผาราม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 5 2 40% 0 0% 0 0% 3 60% 5
139 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านพงแขม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนวัดบัวทอง 15 1 7.69% 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 13
147 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
148 โรงเรียนวัดชัยสมพร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านตาโหงก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
152 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
153 โรงเรียนวัดหลักศิลา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
155 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
156 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านละกอ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
159 โรงเรียนบ้านปะคำดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโนนตาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนวัดสระทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
167 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
168 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
169 โรงเรียนพินสิริ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
171 โรงเรียนบ้านดอนตูม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
172 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
173 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านจะหลวย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
180 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
183 โรงเรียนวัดไพรงาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
184 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนวัดธาตุ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]