แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
2 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
3 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนบ้านสตึก 47 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนบ้านโคกกุง 30 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 8 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนวัดหงษ์ 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 51 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 34 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านคูบอน 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 13 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านโจด 11 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 7 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 28 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]