งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ หอประชุม 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
-
ไม่มีรายการแข่งขัน
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
-
ไม่มีรายการแข่งขัน
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6
-
ไม่มีรายการแข่งขัน
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
-
ไม่มีรายการแข่งขัน
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โรงอาหาร 28 ก.ย. 2560 ภาคเช้า
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]