งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ..................
ระหว่าง วันที่ 28 - 29 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 2/1 28 ก.ย. 2560 09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/2 28 ก.ย. 2560 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล2/3 28 ก.ย. 2560 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ตะวันออก 28 ก.ย. 2560 09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ช่วงกลาง 28 ก.ย. 2560 09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี ตะวันตก 28 ก.ย. 2560 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคาร 100 ปี ห้อง ICT 29 ก.ย. 2560 09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100 ปี ห้อง ICT 29 ก.ย. 2560 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ศาลาราย วัดหงษ์) 28 ก.ย. 2560 09.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ศาลาราย วัดหงษ์) 28 ก.ย. 2560 ภาคบ่าย
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 29 ก.ย. 2560 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/1 28 ก.ย. 2560 09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/2 28 ก.ย. 2560 09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้อง อนุบาล 1/3 28 ก.ย. 2560 09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ (ห้องเรียน อาคารอนุบาล) 28 ก.ย. 2560 09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ห้องเรียน อาคารอนุบาล 28 ก.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]