สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3” />
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560<br> สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปลี่ยนตัวนักเรียนและผู้ฝึกสอนให้ดำเนินการในระดับภาค
สรุปตัวแทนกิจกรรม 
คลิก

เปิดให้พิมพ์ใบประกาศ 23 พ.ย.60  
ตารางจัดการแข่งขันระดับภาค

  กลุุ่มโรงเรียนที่นี่
  ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินละส่งข้อเสนอแนะได้ที่ื นายมาโนช  กลิ่นพยอม  0844294998
http://esan67.sillapa.net/ckfinder/userfiles/images/hot%282%29.gifปฏิทินการดำเนินงานศิลปหัตถกรรม  ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๓      
รายละเอียด/แผนการดำเนินงาน วัน/เดือน/ปี สถานที่
ระดับกลุ่มโรงเรียน
  ๑. ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน
เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๖  ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ห้องประชุมพนมรุ้ง
  ๒. กลุ่มโรงเรียนดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทน เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่  รายการละ ๑ ทีม ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๖๐
- ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
กลุ่มโรงเรียน
 ๓. กลุ่มโรงเรียนรายงานผลการแข่งขัน ในระบบลงทะเบียน ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    
๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ ๑๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๖-๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓
๓. ตรวจสอบข้อมูล จัดทำคำสั่ง  แบบกรอกจัดตารางแข่งขัน คู่มือเอกสารการแข่งขัน ๒๕–๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บสพป.บุรีรัมย์ เขต ๓
๔. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน  ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๗–๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓
๕. โรงเรียนแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน  ครู ๑-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓
๗. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๗ -๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓ และสถานที่แข่งขัน
 ๘. แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๓-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานที่แข่งขัน
 ๙. รายงานผลการจัดการแข่งขันทางระบบลงทะเบียน ๑๗-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สถานที่แข่งขัน
๑๐. ตรวจสอบรายงานผลการจัดการแข่งขันทางระบบลงทะเบียน ๒๗-๒๘
พฤศจิกายน
๒๕๖๐
เว็บไซต์สพป.บุรีรัมย์
เขต ๓
๑๑. พิมพ์เกียรติบัตรผลการแข่งขัน/คณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๒๙-๓๐
พฤศจิกายน
๒๕๖๐
เว็บไซต์สพป.บุรีรัมย์
เขต ๓
๑๒. ส่งข้อมูลรายการแข่งขัน รายชื่อนักเรียนครูฝึกสอน ที่เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ทางระบบลงทะเบียน รายการละ ๑ ทีม
(โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค)
๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สพป.ขอนแก่น  เขต ๑
ระดับภาค
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
๑๗-๑๙
ธันวาคม
 ๒๕๖๐
จังหวัดขอนแก่น
ระดับประเทศ
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ 
๑๑–๑๓
กุมภาพันธ์
 ๒๕๖๑
ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 235
จำนวนทีม 2,661
จำนวนนักเรียน 6,014
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,012
จำนวนกรรมการ 885
ครู+นักเรียน 10,026
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,911
ประกาศผลแล้ว 250/282 (88.65%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 12
เมื่อวาน 156
สัปดาห์นี้ 585
สัปดาห์ที่แล้ว 1,381
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 4,219
ปีนี้ 4,319
ทั้งหมด 264,922