งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.20) กลุ่มที่ 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งกำหนดการ

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  และสรุปผลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม  2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ หอประชุมพุทธรักษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

****************************************

 
เชิญประชุมคณะกรรมการ
 
ขอเชิญคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์
ประชุมในวันพุธที่ 25  ตุลาคม  2560  เวลา  13.00 น.
ณ ห้องประชุมวัฒนานุสรณ์ (อาคาร 100 ปี)
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  อำเภอเมือง  อุดรธานี

.....................................
🚩ประกาศจากคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์🚩
ให้โรงเรียนที่ลงทะเบียนแข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ส่งรูปเล่มโครงงานที่ศูนย์แข่งขันโรงเรียนสตรีราชินูทิศ
ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 ต.ค.60
..............................
เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์,  ภาษาต่างประเทศ  และคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งฯ ขอเชิญประชุมเตรียมการ
ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  เวลา 13.00 น.

 
----------------------------------------------

         ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                           ครั้งที่  67  ปีการศึกษา  2560

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
******************************************************************
ลำดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เตรียมการจัดการแข่งขัน
1. ประชุมศูนย์แข่งขัน และผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขัน 14 กันยายน 2560
2. ประชุมผู้ดูแลระบบ ของโรงเรียน 19 กันยายน 2560
3. เปิดระบบการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน 26 กันยายน 2560
ถึง 10 ตุลาคม 2560
4. ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู 10 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
5. ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข เพิ่มเติม 12 – 16 ตุลาคม 2560
6. ปิดระบบการแก้ไข เพิ่มเติม 16 ตุลาคม 2560
เวลา 23.59 น.
7. พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 18 ตุลาคม 2560
วันจัดการแข่งขัน (โดยศูนย์ สพม.20 กลุ่ม 1,2,3,4 และศูนย์การศึกษาพิเศษเรียนรวม)
1. กลุ่ม 1 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 30 - 31 ตุลาคม 2560
2. กลุ่ม 2 โรงเรียนกุมภวาปี
3. กลุ่ม 3 โรงเรียนหนองหาน
4. กลุ่ม 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
5. ศูนย์การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) โรงเรียนราชินูทิศ 2
หลังจัดแข่งขัน
1. ประกาศผลการแข่งขัน   2 พฤศจิกายน 2560
2. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 10 พฤศจิกายน 2560
3. ประชุมสรุปผลและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติโรงเรียน 24 พฤศจิกายน 2560
4. โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค 27 พฤศจิกายน 2560

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น)
1. เปิดระบบ ตรวจสอบ แก้ไข รายชื่อนักเรียน ครู 3 – 5 ธันวาคม  2560
2. อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ 6 – 7 ธันวาคม  2560
3. พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ      8 ธันวาคม  2560
4. การแข่งขันระดับภาค 17-19 ธันวาคม 2560

 
  ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ระดับพื้นฐาน
    1. มัธยมศึกษาตอนต้น ดาวน์โหลด
    2. มัธยมศึกษาตอนปลาย ดาวน์โหลด 
ระดับสูง ดาวน์โหลด
วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09:10 น.
  ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
  ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อนุมัติให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นเวทีให้ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด โดยจัดเวทีการประกวดแข่งขันทักษะทั้งระดับโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ
(หนังสือประกาศ คลิกที่นี่)
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 08:48 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 39
จำนวนทีม 1,174
จำนวนนักเรียน 2,626
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,753
จำนวนกรรมการ 1,192
ครู+นักเรียน 4,379
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,571
ประกาศผลแล้ว 209/209 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 60
ปีนี้ 67
ทั้งหมด 156,111