สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 65 18 6 89
2 นารีนุกูล 40 33 21 94
3 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 11 1 1 13
4 อาเวมารีอา 10 16 8 34
5 เขื่องในพิทยาคาร 9 20 14 43
6 หนองขอนวิทยา 9 4 3 16
7 ดงยางวิทยาคม 9 3 2 14
8 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 8 9 10 27
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 8 8 11 27
10 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 7 3 8 18
11 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 12 6 24
12 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 6 6 4 16
13 นารีนุกูล๒ 6 0 2 8
14 ปทุมพิทยาคม 3 4 10 17
15 เซนต์เอเมลี 3 4 4 11
16 เสียมทองพิทยาคม 3 0 1 4
17 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3
18 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 9 3 14
19 บ้านพิณโท 2 7 7 16
20 มารีย์นิรมล 2 0 2 4
21 บ้านไทยวิทยาคม 2 0 1 3
22 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 1 6 0 7
23 สหธาตุศึกษา 1 1 1 3
24 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 2 3
25 สมเด็จ 0 4 0 4
26 ปทุมวิทยากร 0 3 7 10
27 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 2 2 4
28 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 3
29 ยุวฑูตศึกษา 0 1 2 3
30 เบญจธัญพิทยา 0 1 0 1
31 เก่าขามวิทยา 0 0 3 3
32 อุบลวิทยากร 0 0 2 2
รวม 217 177 144 538

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]