สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 61 16 6 83 90 8 1 0 99
2 นารีนุกูล 40 31 19 90 85 17 10 2 112
3 อาเวมารีอา 10 16 8 34 47 21 10 10 78
4 เขื่องในพิทยาคาร 9 20 13 42 52 24 5 3 81
5 หนองขอนวิทยา 9 4 3 16 21 3 5 2 29
6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 8 8 11 27 42 19 7 10 68
7 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 7 9 10 26 38 20 9 11 67
8 ดงยางวิทยาคม 7 2 2 11 12 6 9 4 27
9 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 6 6 4 16 21 15 5 5 41
10 นารีนุกูล๒ 6 0 2 8 13 6 2 0 21
11 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 5 3 8 16 16 15 11 3 42
12 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 4 12 3 19 30 18 10 6 58
13 ปทุมพิทยาคม 3 4 10 17 23 14 6 8 43
14 เซนต์เอเมลี 3 4 4 11 16 8 2 1 26
15 เสียมทองพิทยาคม 3 0 1 4 10 5 1 3 16
16 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3 6 9 4 1 19
17 บ้านพิณโท 2 7 7 16 19 16 16 10 51
18 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 7 3 12 14 4 5 5 23
19 มารีย์นิรมล 2 0 2 4 6 3 2 4 11
20 บ้านไทยวิทยาคม 2 0 1 3 9 11 7 6 27
21 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 1 6 0 7 13 2 8 7 23
22 สหธาตุศึกษา 1 1 1 3 4 3 4 0 11
23 ปทุมวิทยากร 0 3 7 10 14 13 4 8 31
24 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 2 2 4 5 5 6 2 16
25 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 3 6 4 4 10 14
26 สมเด็จ 0 2 0 2 3 4 2 4 9
27 ยุวฑูตศึกษา 0 1 2 3 6 9 7 4 22
28 เบญจธัญพิทยา 0 1 0 1 8 9 3 4 20
29 เก่าขามวิทยา 0 0 3 3 3 15 8 6 26
30 อุบลวิทยากร 0 0 2 2 6 2 4 4 12
31 ชีทวนวิทยาสามัคคี 0 0 2 2 1 3 4 5 8
32 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 0 0 1 1 3 1 1 1 5
รวม 194 167 138 499 642 312 182 149 1,136