สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 65 18 6 89 97 8 1 0 106
2 นารีนุกูล 40 33 21 94 89 17 10 2 116
3 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 11 1 1 13 15 1 1 1 17
4 อาเวมารีอา 10 16 8 34 48 21 10 10 79
5 เขื่องในพิทยาคาร 9 20 14 43 53 26 5 3 84
6 หนองขอนวิทยา 9 4 3 16 21 3 5 2 29
7 ดงยางวิทยาคม 9 3 2 14 15 6 9 4 30
8 อัสสัมชัญอุบลราชธานี 8 9 10 27 39 20 9 11 68
9 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี 8 8 11 27 42 20 7 10 69
10 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 7 3 8 18 18 15 11 3 44
11 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 6 12 6 24 35 18 10 6 63
12 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 6 6 4 16 21 15 5 5 41
13 นารีนุกูล๒ 6 0 2 8 13 6 2 0 21
14 ปทุมพิทยาคม 3 4 10 17 23 14 6 8 43
15 เซนต์เอเมลี 3 4 4 11 16 8 2 1 26
16 เสียมทองพิทยาคม 3 0 1 4 10 5 1 3 16
17 ศรีน้ำคำศึกษา 3 0 0 3 6 9 4 1 19
18 ดอนมดแดงวิทยาคม 2 9 3 14 16 4 5 5 25
19 บ้านพิณโท 2 7 7 16 19 16 16 10 51
20 มารีย์นิรมล 2 0 2 4 6 3 2 4 11
21 บ้านไทยวิทยาคม 2 0 1 3 10 11 7 6 28
22 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 1 6 0 7 13 2 8 7 23
23 สหธาตุศึกษา 1 1 1 3 4 3 4 0 11
24 ชีทวนวิทยาสามัคคี 1 0 2 3 2 3 4 5 9
25 สมเด็จ 0 4 0 4 6 5 2 4 13
26 ปทุมวิทยากร 0 3 7 10 15 15 4 8 34
27 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 0 2 2 4 5 5 6 2 16
28 ประสิทธิ์ศึกษาสงเคราะห์ 0 2 1 3 6 4 4 10 14
29 ยุวฑูตศึกษา 0 1 2 3 6 9 7 4 22
30 เบญจธัญพิทยา 0 1 0 1 8 9 3 4 20
31 เก่าขามวิทยา 0 0 3 3 3 15 8 6 26
32 อุบลวิทยากร 0 0 2 2 6 2 4 4 12
รวม 217 177 144 538 686 318 182 149 1,186