งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี,โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 133 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 134 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 123 - 124 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 125 - 126 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง หอประชุม 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 136 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 135 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 131 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 138 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง 122 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]