งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สพม.29 (กลุ่ม 1)
ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช,โรงเรียนนารีนุกูล,โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ อุบลราชธานี,โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ชั้น 2 ห้อง 527 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ชั้น 2 ห้อง 528 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง ใต้ถุนอาคาร โซน 1 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง ใต้ถุนอาคาร โซน 2 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง ใต้ถุนอาคาร โซน 3 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง ใต้ถุนอาคาร โซน 4 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 511 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 521 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 531 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 532 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 533 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 534 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 535 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช สิรินธร ห้อง 536 10 พ.ย. 2560 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล 0862603777
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]