สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 89 42 19 150
2 กำแพง 73 18 12 103
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 71 45 10 126
4 ขุขันธ์ 59 32 15 106
5 สตรีสิริเกศ 52 32 24 108
6 ปรางค์กู่ 52 29 14 95
7 ส้มป่อยพิทยาคม 40 14 10 64
8 กันทรารมณ์ 32 33 22 87
9 ห้วยทับทันวิทยาคม 30 28 14 72
10 ศรีรัตนวิทยา 28 30 24 82
11 บึงมะลูวิทยา 25 23 21 69
12 ตูมพิทยานุสรณ์ 24 21 16 61
13 เบญจลักษ์พิทยา 20 20 11 51
14 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 14 7 4 25
15 สวงษ์วิทยาคม 12 19 5 36
16 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 12 17 19 48
17 ศรีตระกูลวิทยา 10 10 16 36
18 บ้านกันทรารมย์ 9 14 7 30
19 วรคุณอุปถัมภ์ 9 7 4 20
20 ละลมวิทยา 8 3 7 18
21 กระแชงวิทยา 7 14 17 38
22 บึงบูรพ์ 7 11 8 26
23 ละทายวิทยา 7 10 1 18
24 เขื่อนช้างวิทยาคาร 7 9 9 25
25 ราษีไศล 6 16 8 30
26 กันทรลักษ์วิทยาคม 6 14 5 25
27 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 7 6 19
28 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 6 13 25
29 สวายพิทยาคม 6 6 2 14
30 หนองคูวิทยา 6 2 1 9
31 ผักไหมวิทยานุกูล 5 10 11 26
32 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 7 6 18
33 ยางชุมน้อยพิทยาคม 5 4 10 19
34 จตุรภูมิพิทยาคาร 4 13 4 21
35 เคียวนำ 4 10 13 27
36 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 4 7 1 12
37 คลีกลิ้งพัฒนาทร 4 5 10 19
38 บัวเจริญวิทยา 4 5 3 12
39 ประสานมิตรวิทยา 4 4 5 13
40 น้ำคำวิทยา 4 0 6 10
41 มัธยมบักดองวิทยา 3 6 12 21
42 ภูมิซรอลวิทยา 3 6 6 15
43 วัดหลวงวิทยา 3 6 5 14
44 ไพรบึงวิทยาคม 3 5 4 12
45 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 3 4 6 13
46 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 3 4 1 8
47 ร่มโพธิ์วิทยา 3 2 2 7
48 เบญจประชาสรรค์ 3 2 1 6
49 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 3 0 6 9
50 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 10 5 17
51 กุดเสลาวิทยาคม 2 4 5 11
52 บ้านตาอุด 2 4 2 8
53 ศรีแก้วพิทยา 2 4 2 8
54 คูซอดประชาสรรค์ 2 1 5 8
55 โนนกระสังวิทยาคม 2 0 3 5
56 มัธยมโพนค้อ 2 0 2 4
57 กระดุมทองวิทยา 2 0 0 2
58 โนนค้อวิทยาคม 1 5 8 14
59 พรานวิบูลวิทยา 1 5 6 12
60 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 4 5 10
61 มารีวิทยา 1 4 1 6
62 วัดมหาพุทธราม 1 4 1 6
63 พยุห์วิทยา 1 3 5 9
64 จิกสังข์ทองวิทยา 1 3 4 8
65 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 2 6 9
66 โนนเพ็กวิทยาคม 1 2 3 6
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 1 1 3
68 เกศเกล้าวิทยา 1 1 1 3
69 สิริเกศน้อมเกล้า 1 0 3 4
70 โคกหล่ามวิทยา 1 0 2 3
71 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 0 1 2
72 โคกสะอาดวิทยาคม 1 0 0 1
73 ตระกาศประชาสามัคคี 1 0 0 1
74 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 1
75 ไกรภักดีวิทยาคม 0 5 6 11
76 รวมสินวิทยา 0 4 8 12
77 นครศรีลำดวนวิทยา 0 4 7 11
78 ไผ่งามพิทยาคม 0 4 3 7
79 บ้านโดนอาว 0 3 5 8
80 บัวน้อยวิทยา 0 1 0 1
81 ไตรมิตร 0 1 0 1
82 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 0 0 1 1
83 วัดโพธิ์น้อย 0 0 1 1
84 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 0 1 1
85 วัดจันทาราม 0 0 1 1
86 ดงรักวิทยา 0 0 1 1
87 บกวิทยาคม 0 0 0 0
88 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0
89 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0
90 กุญชรศิรวิทย์ 0 0 0 0
91 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0
92 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 0 0
93 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0
94 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0
95 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0
96 โพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0 0
รวม 836 718 561 2,115

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]