สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 87 39 18 144 137 14 3 1 154
2 กำแพง 73 18 12 103 99 11 4 2 114
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 64 42 10 116 138 5 3 2 146
4 ขุขันธ์ 59 31 15 105 102 17 6 4 125
5 สตรีสิริเกศ 49 31 23 103 125 9 1 0 135
6 ปรางค์กู่ 46 29 14 89 85 18 11 4 114
7 ส้มป่อยพิทยาคม 34 13 10 57 53 11 11 5 75
8 กันทรารมณ์ 30 32 18 80 117 14 7 3 138
9 ศรีรัตนวิทยา 26 28 22 76 73 31 12 5 116
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 26 28 14 68 67 12 9 5 88
11 ตูมพิทยานุสรณ์ 21 17 12 50 55 30 13 8 98
12 บึงมะลูวิทยา 19 21 18 58 58 25 12 6 95
13 เบญจลักษ์พิทยา 16 17 10 43 49 24 5 4 78
14 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 11 7 4 22 24 7 5 0 36
15 สวงษ์วิทยาคม 10 17 5 32 28 19 7 7 54
16 ศรีตระกูลวิทยา 10 10 16 36 36 19 4 2 59
17 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 9 17 18 44 76 38 12 5 126
18 บ้านกันทรารมย์ 9 14 7 30 36 14 6 2 56
19 ละลมวิทยา 8 3 7 18 20 11 4 5 35
20 บึงบูรพ์ 7 11 8 26 34 17 5 8 56
21 ราษีไศล 6 16 8 30 28 19 6 5 53
22 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 7 6 19 18 16 14 10 48
23 วรคุณอุปถัมภ์ 6 7 4 17 19 6 4 4 29
24 ละทายวิทยา 6 7 0 13 39 20 11 6 70
25 เขื่อนช้างวิทยาคาร 5 9 9 23 48 29 15 8 92
26 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 7 6 18 29 10 6 6 45
27 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 5 5 13 23 26 17 10 9 53
28 ยางชุมน้อยพิทยาคม 5 4 8 17 35 20 4 3 59
29 หนองคูวิทยา 5 2 1 8 10 8 11 3 29
30 กันทรลักษ์วิทยาคม 4 13 5 22 28 8 9 10 45
31 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 4 7 1 12 13 10 7 5 30
32 ประสานมิตรวิทยา 4 3 5 12 19 7 2 7 28
33 น้ำคำวิทยา 4 0 6 10 20 16 10 6 46
34 กระแชงวิทยา 3 11 16 30 38 14 8 14 60
35 ผักไหมวิทยานุกูล 3 9 11 23 29 15 14 5 58
36 เคียวนำ 3 7 13 23 17 20 6 4 43
37 มัธยมบักดองวิทยา 3 6 12 21 31 21 11 5 63
38 ภูมิซรอลวิทยา 3 6 6 15 23 23 11 4 57
39 วัดหลวงวิทยา 3 6 5 14 38 19 9 6 66
40 คลีกลิ้งพัฒนาทร 3 5 8 16 24 15 10 4 49
41 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 3 4 6 13 15 12 6 8 33
42 ไพรบึงวิทยาคม 3 2 2 7 8 1 0 0 9
43 ร่มโพธิ์วิทยา 3 2 0 5 5 0 0 0 5
44 จตุรภูมิพิทยาคาร 2 13 3 18 16 15 15 10 46
45 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 7 5 14 12 12 4 6 28
46 กุดเสลาวิทยาคม 2 4 5 11 16 5 1 0 22
47 บ้านตาอุด 2 4 2 8 11 3 6 6 20
48 ศรีแก้วพิทยา 2 4 2 8 6 3 4 3 13
49 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 2 4 1 7 22 16 6 10 44
50 เบญจประชาสรรค์ 2 2 1 5 5 11 4 3 20
51 คูซอดประชาสรรค์ 2 1 5 8 21 13 11 6 45
52 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 2 0 4 6 19 13 7 8 39
53 โนนกระสังวิทยาคม 2 0 3 5 6 3 0 2 9
54 กระดุมทองวิทยา 2 0 0 2 3 1 2 2 6
55 โนนค้อวิทยาคม 1 5 8 14 36 15 9 5 60
56 พรานวิบูลวิทยา 1 5 6 12 15 15 5 3 35
57 สวายพิทยาคม 1 4 2 7 11 18 6 8 35
58 มารีวิทยา 1 4 1 6 20 7 5 1 32
59 วัดมหาพุทธราม 1 4 1 6 9 4 2 8 15
60 พยุห์วิทยา 1 3 5 9 29 13 10 10 52
61 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 3 5 9 21 10 7 8 38
62 จิกสังข์ทองวิทยา 1 3 4 8 8 3 2 0 13
63 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 2 6 9 11 6 8 3 25
64 โนนเพ็กวิทยาคม 1 2 3 6 16 13 10 3 39
65 บัวเจริญวิทยา 1 1 3 5 23 23 6 6 52
66 เกศเกล้าวิทยา 1 1 1 3 5 2 2 1 9
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 1 0 2 8 3 6 1 17
68 สิริเกศน้อมเกล้า 1 0 3 4 20 16 12 7 48
69 โคกหล่ามวิทยา 1 0 2 3 4 3 0 2 7
70 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 0 1 2 7 11 10 12 28
71 โคกสะอาดวิทยาคม 1 0 0 1 7 2 5 3 14
72 ตระกาศประชาสามัคคี 1 0 0 1 1 4 1 2 6
73 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
74 ไกรภักดีวิทยาคม 0 5 6 11 20 27 13 7 60
75 นครศรีลำดวนวิทยา 0 4 7 11 30 25 18 4 73
76 ไผ่งามพิทยาคม 0 4 3 7 8 15 7 3 30
77 รวมสินวิทยา 0 3 8 11 20 14 11 4 45
78 บ้านโดนอาว 0 3 5 8 12 10 6 2 28
79 บัวน้อยวิทยา 0 1 0 1 13 11 4 1 28
80 ไตรมิตร 0 1 0 1 1 4 0 1 5
81 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 0 0 1 1 13 9 13 7 35
82 มัธยมโพนค้อ 0 0 1 1 7 9 10 4 26
83 วัดโพธิ์น้อย 0 0 1 1 2 1 3 4 6
84 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 0 1 1 1 2 2 7 5
85 วัดจันทาราม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
86 ดงรักวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 3 1
87 บกวิทยาคม 0 0 0 0 4 7 2 0 13
88 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 2 6
89 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
90 กุญชรศิรวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 5 7 5 12
92 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 4 1
93 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
94 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 โพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 750 668 529 1,947 2,498 1,080 594 410 4,172