สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 89 42 19 150 143 14 3 1 160
2 กำแพง 73 18 12 103 99 11 4 2 114
3 ศรีสะเกษวิทยาลัย 71 45 10 126 148 5 3 2 156
4 ขุขันธ์ 59 32 15 106 103 17 6 4 126
5 สตรีสิริเกศ 52 32 24 108 131 9 1 0 141
6 ปรางค์กู่ 52 29 14 95 91 18 11 4 120
7 ส้มป่อยพิทยาคม 40 14 10 64 60 11 11 5 82
8 กันทรารมณ์ 32 33 22 87 126 14 7 3 147
9 ห้วยทับทันวิทยาคม 30 28 14 72 71 12 9 5 92
10 ศรีรัตนวิทยา 28 30 24 82 78 31 13 5 122
11 บึงมะลูวิทยา 25 23 21 69 68 26 12 6 106
12 ตูมพิทยานุสรณ์ 24 21 16 61 64 31 14 8 109
13 เบญจลักษ์พิทยา 20 20 11 51 55 26 5 4 86
14 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 14 7 4 25 27 7 5 0 39
15 สวงษ์วิทยาคม 12 19 5 36 30 21 7 7 58
16 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 12 17 19 48 80 38 12 5 130
17 ศรีตระกูลวิทยา 10 10 16 36 36 19 4 2 59
18 บ้านกันทรารมย์ 9 14 7 30 36 14 6 2 56
19 วรคุณอุปถัมภ์ 9 7 4 20 22 7 4 4 33
20 ละลมวิทยา 8 3 7 18 20 11 4 5 35
21 กระแชงวิทยา 7 14 17 38 44 16 8 14 68
22 บึงบูรพ์ 7 11 8 26 34 17 5 8 56
23 ละทายวิทยา 7 10 1 18 44 20 11 6 75
24 เขื่อนช้างวิทยาคาร 7 9 9 25 51 30 15 8 96
25 ราษีไศล 6 16 8 30 28 19 6 5 53
26 กันทรลักษ์วิทยาคม 6 14 5 25 31 8 9 10 48
27 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 7 6 19 18 16 14 10 48
28 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 6 6 13 25 27 18 10 9 55
29 สวายพิทยาคม 6 6 2 14 18 18 6 8 42
30 หนองคูวิทยา 6 2 1 9 11 8 11 3 30
31 ผักไหมวิทยานุกูล 5 10 11 26 32 15 14 5 61
32 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 5 7 6 18 29 10 6 6 45
33 ยางชุมน้อยพิทยาคม 5 4 10 19 39 20 4 3 63
34 จตุรภูมิพิทยาคาร 4 13 4 21 18 16 15 10 49
35 เคียวนำ 4 10 13 27 21 20 6 4 47
36 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 4 7 1 12 13 10 7 5 30
37 คลีกลิ้งพัฒนาทร 4 5 10 19 27 15 10 4 52
38 บัวเจริญวิทยา 4 5 3 12 30 23 6 6 59
39 ประสานมิตรวิทยา 4 4 5 13 20 7 2 7 29
40 น้ำคำวิทยา 4 0 6 10 20 16 10 6 46
41 มัธยมบักดองวิทยา 3 6 12 21 31 21 11 5 63
42 ภูมิซรอลวิทยา 3 6 6 15 23 23 11 4 57
43 วัดหลวงวิทยา 3 6 5 14 38 19 10 6 67
44 ไพรบึงวิทยาคม 3 5 4 12 13 1 0 0 14
45 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 3 4 6 13 15 12 6 8 33
46 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 3 4 1 8 25 18 6 10 49
47 ร่มโพธิ์วิทยา 3 2 2 7 7 0 0 0 7
48 เบญจประชาสรรค์ 3 2 1 6 6 11 4 3 21
49 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 3 0 6 9 22 13 7 8 42
50 ทุ่งสิมวิทยาคม 2 10 5 17 15 12 4 6 31
51 กุดเสลาวิทยาคม 2 4 5 11 16 5 1 0 22
52 บ้านตาอุด 2 4 2 8 11 3 6 6 20
53 ศรีแก้วพิทยา 2 4 2 8 6 3 4 3 13
54 คูซอดประชาสรรค์ 2 1 5 8 21 14 12 6 47
55 โนนกระสังวิทยาคม 2 0 3 5 6 3 0 2 9
56 มัธยมโพนค้อ 2 0 2 4 10 9 10 4 29
57 กระดุมทองวิทยา 2 0 0 2 3 1 2 2 6
58 โนนค้อวิทยาคม 1 5 8 14 40 15 9 5 64
59 พรานวิบูลวิทยา 1 5 6 12 15 15 5 3 35
60 น้ำเกลี้ยงวิทยา 1 4 5 10 23 10 7 8 40
61 มารีวิทยา 1 4 1 6 20 7 5 1 32
62 วัดมหาพุทธราม 1 4 1 6 9 4 2 8 15
63 พยุห์วิทยา 1 3 5 9 29 13 10 10 52
64 จิกสังข์ทองวิทยา 1 3 4 8 8 3 2 0 13
65 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 2 6 9 11 6 8 3 25
66 โนนเพ็กวิทยาคม 1 2 3 6 16 13 10 3 39
67 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1 1 1 3 9 3 7 1 19
68 เกศเกล้าวิทยา 1 1 1 3 5 2 2 1 9
69 สิริเกศน้อมเกล้า 1 0 3 4 20 16 12 7 48
70 โคกหล่ามวิทยา 1 0 2 3 4 3 0 2 7
71 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 1 0 1 2 8 11 10 12 29
72 โคกสะอาดวิทยาคม 1 0 0 1 7 2 5 3 14
73 ตระกาศประชาสามัคคี 1 0 0 1 1 4 1 2 6
74 กันทรอมวิทยาคม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
75 ไกรภักดีวิทยาคม 0 5 6 11 20 27 13 7 60
76 รวมสินวิทยา 0 4 8 12 21 14 11 4 46
77 นครศรีลำดวนวิทยา 0 4 7 11 31 25 18 4 74
78 ไผ่งามพิทยาคม 0 4 3 7 8 15 7 3 30
79 บ้านโดนอาว 0 3 5 8 12 10 6 2 28
80 บัวน้อยวิทยา 0 1 0 1 14 12 4 1 30
81 ไตรมิตร 0 1 0 1 1 4 0 1 5
82 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 0 0 1 1 13 9 13 7 35
83 วัดโพธิ์น้อย 0 0 1 1 2 1 3 4 6
84 ลมศักดิ์วิทยาคม 0 0 1 1 1 2 2 7 5
85 วัดจันทาราม 0 0 1 1 1 1 1 1 3
86 ดงรักวิทยา 0 0 1 1 0 1 0 3 1
87 บกวิทยาคม 0 0 0 0 4 7 2 0 13
88 ศรีเกษตรวิทยา 0 0 0 0 3 2 1 2 6
89 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 0 0 1 1 3 0 5
90 กุญชรศิรวิทย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
91 เกียรติแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 5 7 5 12
92 ดวนใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 4 1
93 วัดสระกำแพงใหญ่ 0 0 0 0 0 0 1 2 1
94 ประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 เมืองจันทร์วิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96 โพธิ์วงษ์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 836 718 561 2,115 2,670 1,096 599 410 4,365