งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้อง ภาษาจีน 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องภาษาญี่ปุ่น 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ERIC 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง EP ชั้น 2 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง EP ชั้น 3 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเกศสิริ 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมชมพู-ขาว 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 733 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 712 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 713 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 725 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 735 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 717 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 737 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 728 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 725 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 722 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อาคาร 7 ชั้น 1 ห้อง 715 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 3 พ.ย. 2560 10.00 ลงทะเบียน 08.00-09.00
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 2 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]