งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย และ ห้อง 3101 2 พ.ย. 2560 08.30-17.00น. ช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบแรก 12 ทีม ที่ผ่านรอบแรกจึงจะได้สิทธิ์เข้าแข่งในรอบที่ 2 ในช่วงบ่าย
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย หอประชุมกิจเจริญไทย และ ห้อง 3101 3 พ.ย. 2560 08.30-17.00น. ช่วงเช้าเป็นการแข่งขันรอบแรก 12 ทีม ที่ผ่านรอบแรกจึงจะได้สิทธิ์เข้าแข่งในรอบที่ 2 ในช่วงบ่าย
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ลานชั้น 1 อาคาร9 2 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ลานชั้น 1 อาคาร9 3 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงอาหารใหม่ 2 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงอาหารใหม่ 3 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องประชุม ชุมพลนิทรรศน์ 2 พ.ย. 2560 08.30-17.00น. สามารถตรวจสอบลำดับการแสดงได้ทางเว็บไซต์ โดยเริ่มรายงานตัวได้ตั้งแต่ 07.30 น.
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ห้องประชุม ชุมพลนิทรรศน์ 3 พ.ย. 2560 08.30-17.00น. แต่ละทีมแสดงโชว์เพียงวันเดียว ลำดับการแสดงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมอุตสาหกรรม 2 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดมอุตสาหกรรม 3 พ.ย. 2560 08.30-17.00น.
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ หอประชุมกันทรารมณ์ 2 พ.ย. 2560 08.30-16.30น. -
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ หอประชุมกันทรารมณ์ 2 พ.ย. 2560 08.30-16.30น.
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ สนามฟุตบอล 2 พ.ย. 2560
3 พ.ย. 2560
08.30-16.30น. -


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]