งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ( ศรีสะเกษ )
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 2-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 511-514 3 พ.ย. 2560 09.00-11.00 ข้อสอบกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 521-524 3 พ.ย. 2560 09.00-11.00 ข้อสอบกลางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ชั้น 1 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนนำโต๊ะขนาด 1 x 1.5 เมตร มาเอง
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนนำโต๊ะขนาด 1 x 1.5 เมตร มาเอง
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ K.R.โดม ชั้น 1 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนนำโต๊ะขนาด 1 x 1.5 เมตร มาเอง
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 1 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ให้ทุกโรงเรียนนำโต๊ะขนาด 1 x 1.5 เมตร มาเอง
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง K.R.ICT 3 พ.ย. 2560 09.00-11.30 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมา 1.เมาส์ 2.แป้นพิมพ์ 3.Flash Drive และข้อสอบกลางจากโรงเบ็ญจะมะมหาราช
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 317-318 3 พ.ย. 2560 09.00-11.30 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมมา 1.เมาส์ 2.แป้นพิมพ์ 3.Flash Drive และข้อสอบกลางจากโรงเบ็ญจะมะมหาราช
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 -
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 3 พ.ย. 2560 09.00-12.00 -
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 4 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมกระดาน A-Math พร้อมอุปกรณ์มาด้วย
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ หอประชุม ชั้น 2 4 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมกระดาน A-Math พร้อมอุปกรณ์มาด้วย
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 112-113 4 พ.ย. 2560 09.00-11.00 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนกันทรารมณ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 116-117 4 พ.ย. 2560 09.00-11.00 สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]