สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนขุขันธ์ นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ   081-8805125
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
3 โรงเรียนกันทรารมณ์ นายก่อโชค ต่อนคำสนธิ์ , นางสาวอัจฉริยา อุทธิโท   0878732594,085479470
4 โรงเรียนกำแพง  
5 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์จัดการแข่งขันนักบินน้อย   081-2821713
6 โรงเรียนปรางค์กู่ ประภัสสร   ่0639653242
7 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม นายอาคม กองธรรม   080-4893797
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ ศูนย์จัดการแข่งขันนักบินน้อย   081-2821713
9 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  
10 โรงเรียนสตรีสิริเกศ  
11 โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ปฏิมา วงษ์แสวง   0802905242
12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  
13 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 14.782069 ,104.669573
14 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 service
ศน.สิทธิพงษ์ สุพรม โทรศัพท์ :: 0823709805 , นายศิวพล ลันละนา โทรศัพท์ :: 0868697898 และ นายก้องหล้า พรมดวงดี โทรศัพท์ :: 0985686617
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]