ข้อมูลสถานที่จัดแข่งขันโรงเรียนสุรวิทยาคาร
วันพฤหัสบดี ที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 14:51 น.