ข้อมูลสถานที่จัดแข่งขันโรงเรียนสิรินธร
โรงเรียนสิรินธร (คลิ๊ก)
วันอังคาร ที่ 05 กันยายน 2560 เวลา 15:36 น.