งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
-
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
-
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง โสต 11 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง โสต 11 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1131 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ห้อง 932 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1136 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 9 ห้อง 934 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1121 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1125 9 ก.ย. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1111 9 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1135 9 ก.ย. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1125 9 ก.ย. 2560 10.30-12.00 รายงานตัว 10.00 น.
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง สัมพันธ์ชุมชน 1117 10 ก.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง สัมพันธ์ชุมชน 1117 10 ก.ย. 2560 11.00-11.30 รายงานตัว 12.30 น.
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง สัมพันธ์ชุมชน 1117 10 ก.ย. 2560 14.30 - 15.30 รายงานตัว 12.30 น.
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง สัมพันธ์ชุมชน 1117 10 ก.ย. 2560 15.30 - 16.00 รายงานตัว 12.30 น.
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1111 9 ก.ย. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1136 9 ก.ย. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1121 9 ก.ย. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร อาคาร 11 ห้อง 1125 9 ก.ย. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 12.30 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิรินธร ห้อง โสต 13 9 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิรินธร ห้อง โสต 13 10 ก.ย. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]