งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​
 • 1 ธันวาคม  2560            ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
 • 3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
 • 6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
 • 8 ธันวาคม 2560             พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
 • 20-22 ธันวาคม  2560     จัดการแข่งขันระดับภาค

**แจ้งเพิ่มเติม  การแข่งขันอากาศยานบังคับวิทยุ ม.4-6
แข่งขันวันที่ 3 พ.ย.2560 สนามฟุตบอล  โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
เวลา 08.30 น.-15.30 น.  สร้างเครื่องบิน
เวลา 16.00น.  เริ่มบินทำภารกิจ

  การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์  
ให้เตรียม ไมค์ หูฟัง มาเอง และโปรแกรมใส่แผ่นมาเท่านั้น
สเปคเครื่องคอมฯ   Windows 10  64 bit   /  Ram 4 GB   /  CPU Core i5
 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดี   เรื่องที่จะใช้ในการแข่งขันมี 3 เรื่อง ดังนี้
1. นิราศภูเขาทอง
2. รามเกียรติ์ตอนนารายณ์ปราบนนทก
3. พระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร
**แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและสถานที่ประกวด/แข่งขัน**
วงดนตรีสตริง ม.1-3 ,ม.4-6  และวงดนตรีลูกทุ่งประเภท ก,ข  ให้มาประกวด/แข่งขันในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ที่หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  รายงานตัว 08.00 น. เริ่มแสดงเวลา 09.00 น.(หลังพิธีเปิด)
ดนตรีประเภทวงเครื่องลม ม.4-6  และขับขานประสานเสียง ทั้ง ม.1-3 และ ม.4-6 ให้มาประกวด/แข่งขันในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ที่หอประชุมเทาทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  รายงานตัว 12.00 น. เริ่มแสดงเวลา 13.00-16.00.00 น
การแสดงตลก ม.1-6  และการแสดงมายากล ม.1-6  ให้มาแข่งขันในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560  ที่หอประชุมไทรทอง โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  รายงานตัว 08.00 น. เริ่มแสดงเวลา 09.00-12.00.00 น
นำ้พริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 เปลี่ยนจาก 3 พ.ย.2560 เป็น 2 พ.ย. 2560  เวลา 09.00 -14.00 น.ที่เต็นท์ 7 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
อาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-6 เปลี่ยนจาก 3 พ.ย.2560 เป็น 2 พ.ย. 2560  เวลา 09.00 -14.00 น.ที่เต็นท์ 8 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา
แจ้งเพิ่มเติม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.4-6
 1. ให้แต่ละทีมนำโต๊ะวางอุปกรณ์และปลั๊กต่อพ่วงมาเอง
 2. ส่งเล่มรายงาน 5 เล่ม
 3. ลงทะเบียนเวลา 08.00-09.30 น.
 4. นำเสนอ 5 นาที ตอบข้อซักถาม 5 นาที

ข้อกำหนดเพิ่มเติม โครงงานคุณธรรมทั้ง ม.1-3 และ ม.4-6

 1. ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะสำหรับจัดนิทรรศการมาเอง
 2. ใช้บอร์ดขนาด 120 cm x 60 cm ตามเกณฑ์เท่านั้น
แจ้งเพิ่มเติม...โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองม.ต้น
 • ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันส่งเล่มรายงาน 7 เล่ม  เจ้าภาพจะเตรียมโต๊ะไว้ให้
 • และนำเสนอตามลำดับในแบบรายงานตัว

**  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  **
การแข่งขันดนตรีไทยที่มีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 1 ทีมให้นักเรียนและครูผู้ฝึกสอนมาลงทะเบียน
รายงานตัวและนักเรียนแสดงผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ ตามวันเวลาที่กำหนด

คอมพิวเตอร์สำหรับแข่งขันในห้อง Computer1 และโปรแกรมที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้
- Windows 7 ( 32 bit )
- Microsoft Office 2010
- Adobe Dreamweaver / Photoshop CS6


** การแข่งขัน Web Application **
- โดยใช้ภาษาใดก็ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรม Visual Studio .Net **
- ไม่ต้องอัพโหลดเว็บไซต์ขึ้น FTP **
- โปรแกรมสำหรับจำลอง Server ให้จัดเตรียมมาเอง **
- สามารถติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม อาทิ Flash banner / Photo Scape


** ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน เพิ่มเติม **
หัวข้อสำหรับการแข่งขันในแต่ละรายการ ทั้ง 3 หัวข้อนี้ จะจับสลาก 1 หัวข้อในวันแข่งขัน 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.ต้น และ ม.ปลาย  (คอมพิวเตอร์)** 
1. การรักษาสิ่งแวดล้อม
2. โทษของยาเสพติด
3. กลุ่มประชาคมอาเซียน
การเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.ต้น  (ภาษาไทย)**     มีหัวข้อแข่งขันดังนี้ 
1. ศาสตร์พระราชา
2. จิตสาธารณะ 
3. ความสามัคคี

กำหนดประชุมเตรียมความพร้อม
เปิดระบบการแก้ไขข้อมูล/เปลี่ยนตัวของโรงเรียนแล้ว
ให้โรงเรียนแก้ไขรายชื่อในระบบได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
** ปิดระบบแก้ไข 5 ต.ค 60 เวลา 24.00 น. **

การลงทะเบียนเข้าแข่งขันของนักเรียนและครู
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67  ระดับเขตพื้นที่ (สพม.27) ของโรงเรียนในกลุ่ม 3 เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 
 
ส่วนคุณครูที่จะสมัครเป็นกรรมการตัดสิน
ให้ลงทะเบียนสมัครโดยกรอกรายละเอียดผ่านเว็บ  พร้อมทั้งมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงเรียนของท่าน  ส่งไปที่สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์  ตั้งแต่ 18- 30 กันยายน 2560
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 28
จำนวนทีม 1,390
จำนวนนักเรียน 3,373
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,197
จำนวนกรรมการ 1,023
ครู+นักเรียน 5,570
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,593
ประกาศผลแล้ว 205/205 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 4
เมื่อวาน 43
สัปดาห์นี้ 155
สัปดาห์ที่แล้ว 186
เดือนนี้ 4
เดือนที่แล้ว 473
ปีนี้ 483
ทั้งหมด 143,074