กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
กำหนดกิจกรรม ระดับภาค
"เชิดชู" ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐​"

1 ธันวาคม  2560           ทุกเขตพื้นที่การศึกษาโอนข้อมูลเข้าระดับภาค
3-5 ธันวาคม 2560         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
6-7 ธันวาคม  2560        อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
8 ธันวาคม 2560            พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
17-19 ธันวาคม  2560    จัดการแข่งขันระดับภาค
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 10:01 น
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 20:54 น.