ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต สหวิทยาเขตบัวบานปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ 67
              ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขต สหวิทยาเขตบัวบานปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖๗ ด้วยสหวิทยาเขตบัวบาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ จะจัดประกวด/แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๕ – ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้มีการจัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
 
  
  
  
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 20:50 น.