สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 58 25 13 96
2 หนองบัวพิทยาคาร 44 29 10 83
3 กุดดู่พิทยาคม 17 18 7 42
4 โนนสังวิทยาคาร 13 9 16 38
5 หนองสวรรค์วิทยาคาร 13 9 9 31
6 ยางหล่อวิทยาคาร 8 16 15 39
7 พิชญบัณฑิต 8 10 10 28
8 บ้านขามพิทยาคม 8 9 5 22
9 โนนเมืองวิทยาคาร 4 6 8 18
10 นากอกวิทยาคาร 3 5 2 10
11 กุดสะเทียนวิทยาคาร 3 0 4 7
12 หนองเรือพิทยาคม 2 2 5 9
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 1 2 2 5
14 จริยานุสรณ์ 0 1 1 2
รวม 182 141 107 430

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]