แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 122 111 94.87% 4 3.42% 2 1.71% 0 0% 117
2 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 113 98 92.45% 6 5.66% 2 1.89% 0 0% 106
3 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 85 61 79.22% 11 14.29% 5 6.49% 0 0% 77
4 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 85 60 80% 11 14.67% 2 2.67% 2 2.67% 75
5 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 78 57 82.61% 9 13.04% 3 4.35% 0 0% 69
6 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 78 47 68.12% 13 18.84% 8 11.59% 1 1.45% 69
7 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 60 45 80.36% 8 14.29% 3 5.36% 0 0% 56
8 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 56 38 73.08% 9 17.31% 4 7.69% 1 1.92% 52
9 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 52 32 76.19% 5 11.9% 5 11.9% 0 0% 42
10 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 40 25 71.43% 9 25.71% 1 2.86% 0 0% 35
11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 48 24 55.81% 11 25.58% 6 13.95% 2 4.65% 43
12 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 35 21 67.74% 4 12.9% 6 19.35% 0 0% 31
13 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 42 18 51.43% 9 25.71% 7 20% 1 2.86% 35
14 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 29 16 55.17% 8 27.59% 4 13.79% 1 3.45% 29
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]