ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 6
7 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 7
8 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 8
9 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 9
10 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 10
11 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 11
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 12
13 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 61 ทองแดง 13
14 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 14
15 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
16 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
17 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 5
6 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 6
7 วรัญญาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 7
8 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 8
9 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 9
10 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 10
11 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 11
12 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กุดรังประชาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 5
6 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 6
7 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 7
8 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 8
9 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 9
10 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 10
11 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 11

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 5
7 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 5
8 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 8
9 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
6 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 7
8 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 7
9 มัธยมดงยาง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 7
10 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 10
11 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 10
12 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 12

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 5

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 6
7 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
8 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6
7 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง 7
8 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 8
9 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 8

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 5
6 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 6
7 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 6
8 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 8
9 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 9
10 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
11 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
12 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 6
7 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
8 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8
9 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 5
6 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 6
7 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 4
5 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 5
6 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80.5 ทอง 5

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81.5 ทอง 4

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 4
5 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 5
6 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 6
7 หนองโกวิชาประสิทธิ์พิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5
6 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96.5 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4
5 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4
6 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 6
7 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 7
8 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8
9 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 8
10 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 10
11 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 10
12 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 12
13 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 6
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 8
9 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 กู่ทองพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
6 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
6 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 5
7 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 7
8 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 7

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
6 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 7
8 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 7
9 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 9
10 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 9
11 มัธยมดงยาง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 4
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 4
6 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 4
7 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง 7
8 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 8
9 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 9
10 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 59 เข้าร่วม 10
11 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 4
5 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน 6
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 7
8 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 7
9 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 9
10 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 10
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 57 เข้าร่วม 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 55 เข้าร่วม 5

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
4 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มหาวิชานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 67 ทองแดง 5
6 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 66 ทองแดง 6
7 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 7
8 มัธยมชาญวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 8
9 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 9
10 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 4
5 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 6
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 7
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 64 ทองแดง 7
9 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 9
10 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 57 เข้าร่วม 10
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 62 ทองแดง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 31 เข้าร่วม 5
6 แกดำวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 6
7 โนนราษีวิทยา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 6
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 8
9 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 8
10 กันทรวิชัย สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 10
11 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 10

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 4
5 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 25 เข้าร่วม 5
6 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 6
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 20 เข้าร่วม 7
8 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 19 เข้าร่วม 8
9 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 18 เข้าร่วม 9
10 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 17 เข้าร่วม 10
11 ประชาพัฒนา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 16 เข้าร่วม 11

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 24 เข้าร่วม 5
6 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 22 เข้าร่วม 6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 4
5 เทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 6
7 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 68 ทองแดง 6
7 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 65 ทองแดง 7

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 5
6 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 76 เงิน 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 6
7 มัธยมดงยาง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 7
8 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 8

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 4
5 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 5
6 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 7
8 ยางวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
5 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 4
6 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
7 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โพนงามพิทยานุกูล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4
5 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5
6 เขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 5

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มหาชัยพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 5
6 โนนแดงวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 6
7 บรบือ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
8 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -
9 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หัวเรือพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาภูพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 93 ทอง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง 5
6 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง 6
7 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 7
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 8
9 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 75 เงิน 9
10 วรัญญาวิทย์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 74 เงิน 10
11 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 73 เงิน 11

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมารศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
กลุ่ม : กลุ่ม 3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เชียงยืนพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมวัดกลางโกสุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 1

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บรบือวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
กลุ่ม : กลุ่ม 2

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 งัวบาวิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒