งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ณ โรงเรียนบรบือ และโรงเรียนบรบือวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 436 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 536 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 3 ห้อง 532 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว3(แนะแนว) ห้อง ห้องแนะแนว 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องชูเกียรติภูมิ 11 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 522 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 528 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 526 12 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 526 12 ต.ค. 2560 10.00-12.00
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
-
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 526 11 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 2 ห้อง 526 12 ต.ค. 2560 10.00-11.00
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 3 ห้อง 434 12 ต.ค. 2560 11.00-12.00
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว3(แนะแนว) ห้อง ห้องแนะแนว 12 ต.ค. 2560 09.00-12.00
-
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว3(แนะแนว) ห้อง ห้องแนะแนว 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องชูเกียรติภูมิ 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียนชั่วคราว3(แนะแนว) ห้อง ห้องแนะแนว 12 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 446 11 ต.ค. 2560 09.00-15.00
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 11 ต.ค. 2560 13.00-16.00
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 11 ต.ค. 2560 10.00-12.00
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคาร4 ชั้น 4 ห้อง 444 12 ต.ค. 2560 09.00-10.00
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 542 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนบรบือ อาคารเรียน5 ชั้น 4 ห้อง 543 12 ต.ค. 2560 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]