งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

  คำชี้แจง
วันอังคาร ที่ 07 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22:19 น.
  แจ้งเรื่องสนามแข่งขัน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.24 โซน 3 ปี 2560 นี้ จะใช้สนามแข่งขัน 2 สนาม คือ
1. โรงเรียนกุฉินารายณ์  เป็นสนามหลัก จะใช้แข่งขัน กิจกรรมทุกสาระ ยกเว้นสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
2. โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม เป็นสนามรอง ใช้แข่งขันกิจกรรมสาระการงานอาชีพและคอมพิวเตอร์
::ผู้ดูแลระบบ::
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:23 น.
  จ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องทำการแข่งขัน
ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องทำการแข่งขัน  เนื่องจากศึกษานิเทศก์จัดดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  3  กิจกรรม  ดังนี้
  1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
  2. การแข่งขันเล่านิทาน
  3. การแข่งขัน Multi Skill Competition
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคแล้ว...ดังนั้นในการแข่งขันระดับเขตในวันที่ 9-10  นี้จะไม่มีการแข่งขัน 3 กิจกรรมนี้ครับ
::ผู้ดูแลระบบ::
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 20:20 น.
  ประชุมกรรมการจัดงานและกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพม. 24 โซน 3 จะทำหนังสือเชิญประชุมกรรมการตัดสินในแต่ละกิจกรรม ในวันที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนกุฉินารายณ์ ครับ รายละเอียดเพิ่มเติมรอจากหนังสือเป็นทางการนะครับ
:: ผู้ดูแลระบบ ::
วันพฤหัสบดี ที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:20 น.
  ปิดระบบลงทะเบียน
ผู้ดูแลระบบได้ทำการปิดระบบลงทะเบียนแล้วเมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามปฏิทินการดำเนินงาน  โรงเรียนต่าง ๆ จะไม่สามารถลงทะเบียนเพิ่มได้อีก  ต่อจากนี้หากโรงเรียนต้องการแก้ไขความถูกต้องของรายชื่อ หรือเปลี่ยนตัว ให้โหลดเอกสาร Doc 5 ที่ลิงค์ซ้ายมือ ด้านล่าง แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยน (เปลี่ยน/แก้ไข ได้เฉพาะข้อมูลชื่อ-นามสกุล)  พร้อมหนังสือนำส่งจากทางโรงเรียนนำส่งในวันแข่งขัน
:: ผู้ดูแลระบบ::
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:39 น.
  แจ้งเพิ่มเติม แนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวในระดับภาคจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนตัว โดยจำกัดจำนวนคนในการเปลี่ยน แต่ในระดับเขตจะอนุโลมสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ใช้เกณฑ์ระดับภาค ในกรณีที่ระบบยังไม่ปิดการลงทะเบียน โรงเรียนยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ที่ระบบสมัคเข้าร่วมแข่งขันในหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีหนังสือราชการแจ้ง แต่หลังจากระบบปิดแล้ว หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัว จะต้องทำหนังสือราชการแจ้งยื่นต่อกรรมการตัดสิน เพื่อขอเปลี่ยนตัวโดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใน เอกสาร DOC 5 , DOC1 (แบบลงทะเบียนนักเรียน), DOC2 (แบบลงทะเบียนครูผู้ฝึกสอน)
::ผู้ดูแลระบบ::
วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 22:12 น.
  ตารางการปฏิบัติ
                                                      ปฏิทินดำเนินการ                    

       กิจกรรม                                                              วัน/เดือน/ปี         ผู้รับผิดชอบ
เปิดระบบลงทะเบียน                                                      3-31 ต.ค. 60     ทีมงานดูแลระบบ
กรอกข้อมูลจัดการแข่งขัน ตารางแข่งขัน รายชื่อกรรมการ   3-4  พ.ย. 60      เลขาโซน
จัดทำแฟ้มกรรมการตัดสิน                                              5-6   พ.ย. 60      เลขาโซน
ประชุมกรรมการตัดสิน                                                     7     พ.ย. 60      รอโซนกำหนด
ดำเนินการแข่งขัน                                                         9-10 พ.ย. 60      เลขาโซน
ประมวลผลการแข่งขัน                                                   9-10 พ.ย. 60      ทีมงานดูแลระบบ
โอนข้อมูลไประดับภาคฯ                                                 10-13 พ.ย. 60    ทีมงานดูแลระบบ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 10:59 น.
  แจ้งการลงทะเบียนแข่งขัน
ครูผู้ฝึกสอน สามารถเข้าระบบลงทะเบียนนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยในระหว่างนี้ หากมีการแก้ไขชื่อ สามารถเข้าระบบแก้ไขได้เลย 
โดยใช้ User และ Password ที่ทางกองเลขาฯ ส่งให้ทาง E-Office นะครับ
::ผู้ดูแลระบบ::
วันพฤหัสบดี ที่ 05 ตุลาคม 2560 เวลา 12:06 น.
  ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
วันพุธ ที่ 03 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:40 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 1,027
จำนวนนักเรียน 2,150
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,521
จำนวนกรรมการ 1,085
ครู+นักเรียน 3,671
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,756
ประกาศผลแล้ว 188/188 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 3
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 0
เดือนที่แล้ว 52
ปีนี้ 59
ทั้งหมด 104,606