แจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องลงทะเบียนแข่งขัน
ขออนุญาตแจ้งกิจกรรมที่ไม่ต้องทำการแข่งขัน  เนื่องจากศึกษานิเทศก์ไ้ดจัดดำเนินการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  3  กิจกรรม  ดังนี้
  1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
  2. การแข่งขันเล่านิทาน
  3. การแข่งขัน Multi Skill Competition
ทั้ง 3 กิจกรรมนี้ได้ตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคแล้ว...ดังนั้นในการแข่งขันระดับเขตในวันที่ 20-21  นี้จะไม่มีการแข่งขัน 3 กิจกรรมนี้ครับ
 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:20 น.