แจ้งแนวปฏิบัติการเปลี่ยนตัว
         การเปลี่ยนตัวในระดับภาคจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนตัว โดยจำกัดจำนวนคนในการเปลี่ยนตัว แต่ในระดับเขตจะอนุโลมสามารถเปลี่ยนได้ โดยไม่ใช้เกณฑ์ระดับภาค 
         
ในกรณีที่ระบบยังไม่ปิดการลงทะเบียน โรงเรียนยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ที่ระบบสมัคเข้าร่วมแข่งขันในหน้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีหนังสือราชการแจ้ง 
          
แต่หลังจากระบบปิดแล้ว หากโรงเรียนมีความประสงค์จะเปลี่ยนตัว จะต้องทำหนังสือราชการแจ้งยื่นต่อกรรมการตัดสิน เพื่อขอเปลี่ยนตัวโดยต้องแก้ไขข้อมูลดังกล่าวใน เอกสาร DOC 5 , DOC1 (แบบลงทะเบียนนักเรียน), DOC2 (แบบลงทะเบียนครูผู้ฝึกสอน)
 
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น.