แจ้งการแก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน
ให้แต่ละโรงเรียนทำการตรวจสอบรายชื่อ ครู และ นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ถ้าชื่อ - สกุล ไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2560  *** ปิดระบบแก้ไขข้อมูล ครู นักเรียน เวลา 24.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
 
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:53 น.